Wojsko na dziki – to nie żart

1 lipca, 2016

To nie żart i nie tylko zwykła, chłopska desperacja. Delegaci Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w drodze uchwały zaapelowali do Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza […]