Regulamin

Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.dziennik-polityczny.eu, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych.

Warunki techniczne korzystania z serwisu

– w celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług, usługobiorcy powinni dysponować:

urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;

– korzystanie ze wszystkich aplikacji serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.

Komentarzy:

– użytkownik publikuje swoje komentarze na własną odpowiedzialność, tym samym ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za umieszczone treści swoich wypowiedzi. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez wystawiających.

– umieszczanie komentarzy o treściach sprzecznych z prawem, propagujących przemoc oraz naruszających ludzką godność (art. 23 Kodeksu cywilnego) jest zabronione. Zabrania się używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe, obraźliwe lub obsceniczne – niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, itd), również w formie skrótów niepełnego użycia słowa.

– moderatorzy mają ma prawo do edycji lub usuwania treści o charakterze reklamowym.

– niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

  1. wulgaryzmów,
  2. reklam,
  3. przekazów stanowiących reklamę ukrytą,
  4. odesłań do innych stron internetowych,
  5. zgłoszeń dotyczących błędów redaktorskich tzn. literówek, błędów ortograficznych oraz merytorycznych; w przypadku pojawienia się błędów w treści artykułów, prosimy o przesłanie informacji na adres redaktora: [email protected].

Przy złamaniu któregokolwiek z powyższych zasad moderatorzy mają prawo do wykasowania danego komentarza, bez obowiązku informowaniu autora wpisu.

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może być w każdej chwili zmieniony. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku do jego przestrzegania.