Manewry Erdogana

29 czerwca, 2016

Pojednaniu Turcji z Izraelem i Rosją towarzyszy pogarszanie się relacji z Niemcami.