Fort Trump: polska inicjatywa „namiesza” w NATO?

Październik 4, 2018 0 139

Polska zaproponowała Stanom Zjednoczonym rozmieszczenie na swoim terytorium stałej bazy amerykańskiej dywizji pancernej i poniesienie wszelkich kosztów, związanych z jej utrzymaniem. Propozycja została złożona w […]