Korwin-Mikke mówi o ewentualnym sojuszu z Rosją, wyjściu z NATO i UE

Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że jeśli Polska nie będzie mogła zawrzeć dwustronnego sojuszu z USA (podobnego do tego, jaki panuje między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem), Polska powinna zawrzeć sojusz z Rosją.

Jeden z liderów Konfederacji udzielił niedawno wywiadu Storytel. Polityk w rozmowie z Witoldem Juraszem negatywnie ocenił stacjonowanie wojsk amerykańskich na polskich ziemiach. Jego zdaniem stanowi to „złamanie porozumienia, na mocy którego Rosja wyraziła zgodę na wstąpienie Polski do NATO”.

Korwin-Mikke ocenił, że Polska powinna zawrzeć dwustronny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Gdy prowadzący rozmowę stwierdził, że jest to nierealne, Korwin-Mikke odparł, że w takim razie „Polska powinna zawrzeć sojusz z Rosją”.

Polityk dodał, że oprócz wyjścia z NATO Polska powinna również opuścić Unię Europejską. „Ale niekoniecznie należałoby od razu wchodzić do strefy rublowej” – dodał.

ONET.PL

Więcej postów

1 Komentarz

  1. Nie jestem zaskoczony tą wypowiedzią. Poważnie traktuję Biblię i jej proroctwa, a następne w kolejności zapowiada powrót, występującej w roli „króla północy” – Rosji (Daniela 11:29a). To w tym kontekście oznacza także kryzys, który przyćmi Wielką Depresję. Rozpadnie się nie tylko strefa euro, lecz także UE i NATO. Wiele krajów z dawnego bloku wschodniego opuści amerykańską strefę wpływów i powróci do sojuszu militarnego z Rosją. Stanie się to w czasie wyznaczonym przez Boga. Nikt i nic nie jest w stanie temu przeszkodzić, gdyż tak postanowił w starożytności Wszechmogący.
    W podobnie spektakularny sposób zrealizował On wcześniejszą zapowiedź, mówiącą o tym, że jakiś czas po triumfalnym zakończeniu drugiej wojny światowej wojska rosyjskie powrócą do swej ziemi (Daniela 11:28b). Nie zakończyło się wówczas na opuszczeniu dawnego NRD. Nieprzypadkowo rozpadł się Związek Radziecki i Układ Warszawski. Dzięki temu wojska te opuściły całą Europę. W wyznaczonym przez Boga czasie powrócą tam, gdzie wcześniej stacjonowały. Jak widać, Bóg zaczął działać w tym kierunku. W wyznaczonym czasie zrealizuje także i ten szczegół Swego planu.
    Wszystkie szczegóły tej wizji, (a jest ich wiele) wypełniają się od czasów starożytnej Persji spektakularnie i w porządku chronologicznym (por. Jeremiasza 1:11,12).

Komentowanie jest wyłączone.