Fort Trump: polska inicjatywa „namiesza” w NATO?

4 października, 2018 0 146

Polska zaproponowała Stanom Zjednoczonym rozmieszczenie na swoim terytorium stałej bazy amerykańskiej dywizji pancernej i poniesienie wszelkich kosztów, związanych z jej utrzymaniem. Propozycja została złożona w […]