Unia Europejska. Co oznacza nowy pakt migracyjny

16 maja, 2024

Państwa członkowskie UE zatwierdziły większością głosów pakiet legislacyjny mający na celu zaostrzenie procedur azylowych w UE i uszczelnienie granic. Po prawie niemal dekadzie trudnych negocjacji Rada […]