400 tys. zł. Ponad tysiąc urzędników i funkcjonariuszy otrzyma powołanie do ćwiczeń wojskowych

Ponad tysiąc urzędników i funkcjonariuszy otrzyma powołanie do ćwiczeń wojskowych

Aż 1079 osób ma w 2022 roku zostać powołanych do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To głównie osoby pracujące w jednostkach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, MSWiA oraz Wojewodzie Małopolskiemu i Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.
Zaplanowana w projekcie liczba osób 1079 osób jest większa niż w tym roku (986 osób), ale mniejsza niż w roku ubiegłym – 2054 osoby powołane. Ćwiczenia  stanowią praktyczny element szkolenia obronnego przewidzianego w wieloletnich programach szkolenia, uwzględnionych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych .

Projekt rozporządzenia określenia, że wśród powołanych do odbycia ćwiczeń będą:

52 osoby w jednostce podległej Ministrowi Sprawiedliwości;
917 osób w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (w jednostkach organizacyjnych Policji, Służby Ochrony Państwa, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej)
85 osób w jednostce podległej Wojewodzie Małopolskiemu;
25 osób w jednostce podległej Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.
Łącznie koszt przeszkolenia 1079 osób oszacowano na ponad 387 tys. zł.

prawo.pl

Więcej postów