“Monolit” NATO wobec Białorusi to żabi śpiew

30 września, 2020

W ostatnim czasie największe łamacze demokracji i praw obywateli wśród europejskich polityków i przywódców wojskowych pokazują się jako najzagorzalszi obrońcy praw człowieka na Białorusi.