Człowiek Macierewicza traci ważną posadę w MON

Na początku lutego Grzegorz Kwaśniak przestanie być pełnomocnikiem MON ds. tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej – ustaliła Wirtualna Polska. Jego obowiązki przejmie gen. Artur Dębczak, który stanie na czele nowo tworzonego biura. Kwaśniak był zaufanym współpracownikiem i doradcą Antoniego Macierewicza.

Kwaśniaka powołał na stanowisko pełnomocnika pod koniec grudnia 2015 roku ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej było jednym z priorytetów ministra. Macierewicz chciał, żeby obrona terytorialna stała się piątym rodzajem sił zbrojnych obok sił lądowych, morskich, powietrznych i specjalnych.

W imieniu ministra miał to robić właśnie ppłk rezerwy dr Grzegorz Kwaśniak. W trakcie pracy okazało się, że jest sowicie wynagradzany. Jak informowały media, w marcu 2016 roku za 20 dni doradzania „w zakresie tworzenia, funkcjonowania oraz kierowania biurem ds. obrony terytorialnej” dostał 20 tys. zł.

Po odejściu Macierewicza z MON, nowy minister Mariusz Błaszczak postawił na swoich zaufanych ludzi i stopniowo pozbywał się współpracowników poprzednika. W pierwszej kolejności podziękował za współpracę wiceministrom w resorcie – Bartoszowi Kownackiemu, Dominikowi Smyrgale i Bartłomiejowi Grabskiemu. Ich miejsce zajęli bliscy współpracownicy nowego ministra z MSWiA. Wymieniono też szereg dyrektorów departamentów. Jako jeden z nielicznych wytrwał na stanowisku właśnie Kwaśniak. Do teraz. Jako dyrektor Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej będzie tylko do 7 lutego br.

Jak MON tłumaczy odejście zaufanego człowieka byłego ministra?

– Z końcem ub. roku Minister Obrony Narodowej mianował gen. bryg. Artura Dębczaka pełnomocnikiem MON ds. programu „Zostań Żołnierzem RP”, który będzie kierował Biurem do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Nowe biuro będzie następcą prawnym Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej i będzie odpowiadało za nowy, kompleksowy system rekrutacji, działający na korzyść wszystkich (pięciu) rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz za przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych dotyczących integracji obrony terytorialnej w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego – informuje Wirtualną Polskę Wydział Prasowy MON.

– Formalnie Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” sformowane zostanie 24 stycznia, zaś 7 lutego br. rozformowaniu ulegnie Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej. Wszyscy pracownicy rozformowywanego biura (włącznie z Grzegorzem Kwaśniakiem) z chwilą powstania nowego staną się jego pracownikami. Co jednoznacznie nie przesądza, że będą chcieli kontynuować pracę w strukturach MON – dodają urzędnicy biura prasowego.

Przypomnijmy, jak ujawnił tygodnik „Polityka”, Kwaśniak należał m.in. obok wiceministra obrony narodowej Tomasza Szatkowskiego do prywatnej organizacji eksperckiej Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. To z tej organizacji werbował do pracy w resorcie Antoni Macierewicz.

W 2014 roku w wywiadzie dla „Nowej Trybuny Opolskiej” ten sam Kwaśniak podważał zaufanie Polaków do zachodnich sojuszników. M.in. twierdził, że NATO nie jest skuteczne i „nas nie obroni”.

WP.PL

Więcej postów