Propozycja Dudy niezgodna z konstytucją?

Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, jeżeli wcześniej nie zostanie uchwalony jego projekt nowelizacji zmiany o KRS. Stanowisko w sprawie tej propozycji przedstawiło Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. „Propozycja Pana Prezydenta, ogłoszona w dzisiejszym oświadczeniu, dotycząca zmian w ustawie o KRS jest niezgodna z konstytucją i prawem międzynarodowym” – czytamy w piśmie.

Zwracamy się do prezydenta o zaproszenie wszystkich zainteresowanych środowisk do rozmów i wspólne prowadzenie prac nad realną i oczekiwaną przez obywateli poprawą funkcjonowania sądów – zaapelowało jednocześnie Stowarzyszenie „Iustitia”.

Natomiast zgodnie z uchwaloną w zeszłym tygodniu nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa m.in. wygaszone miałyby zostać kadencje 15 członków Rady będących sędziami; ich następców wybrałby Sejm – dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Z kolei – także już uchwalona – nowelizacja ustroju sądów m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów poprzez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości. Obie te nowelizacje trafiły do prezydenta i oczekują na jego decyzję.

Ze słów prezydenta wynika, że jest gotów zgodzić się na odsunięcie od orzekania wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i I prezesa SN, natomiast większość 3/5 głosów posłów przy wyborach członków KRS będzie nadal większością polityczną- oceniło Stowarzyszenie „Iustitia”.

W swym oświadczeniu – przekazanym PAP w nocy z wtorku na środę – dodało, iż „prawdopodobne jest, że przepis ten wejdzie w życie już po wyborze członków KRS zwykła większością głosów”. – Ostatecznie efekt będzie taki, że wejdą w życie trzy ustawy dotyczące sądownictwa, które upolitycznią sądy w Polsce. Żadna z tych ustaw nie zapewnia poprawy funkcjonowania sądów- zaznaczyło Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

PAP

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!