Duda zgodził się na zakaz ogrzewania domów węglem

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę antysmogową, która może okazać dramatyczna w skutkach dla najbiedniejszych mieszkańców Polski.

 Nowe prawo daje samorządom możliwość uchwalania zakazu palenia w domowych piecach węglem, który nadal mimo wysokiej ceny jest najtańszym opałem. Pozbawienie możliwości jego zakupu odbije się nie tylko na najuboższych, których nie będzie stać na ogrzewanie domów gazem, ale również na kondycji finansowej składów opału, a pośrednio również kopalń.

Głównym orędownikiem wprowadzenia ustawy jest Kraków, który należy do grona najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Jego władze wprowadziły już nawet uchwałę antysmogową zakazującą ogrzewania domów węglem, ale Naczelny Sąd Administracyjny uznał ją za niezgodną z prawem.

RMF24.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

21 Komentarze

 1. A jak to si? ma do walki o kopalnie z pracownikami, których tak ochoczo rozmawia Beata Szyd?o? Jednak Karpi?ski dzia?a znacznie wi?cej w tym temacie a w dodatku w sprawie Bogdanki w swoim regionie si? bardzo udziela?. A PiS-owcy co? Sobo? mówi, ?e trzeba o warto?ci chrze?cija?skie dba?…nie mam s?ów.

 2. A tak mia?o by? pi?knie. Odbije to si? na górnictwie. Jak to jest, ?e szyd?o je?dzi do górników i obiecuje im z?ote góry a prezydent w tym czasie zabiera im chleb? Przecie? nawet Bogdanka mimo , ?e jest g?ównym dostawc? w?gla do elektrowni b?dzie mia?a problemy ze zbytem. Wtedy pisowscy notable ze ?l?ska i Lubelszczyzny b?d? nam opowiada?, ?e Polska nie w ruinie – Polska kwitnie. Ruin? to oni nam dopiero zafunduj?.

 3. Antysmogowe to nie tylko piece na w?giel. W Rzymie co ró? takie dni wyznaczaj? a najwi?cej latem i niema to nic wspólnego z piecami w?glowymi, których prawie tam niema.Podobno Kraków bez aut nie mia? kiedy? smog…

 4. Ale to PO przecie? nie dba, nie wywi?zuje si? a PiS tylko powie tak bardzo chcieli?my ale si? nie uda?o, no zdarza si?. Krukowej si? zdarzy?o by? naprut? w sejmie, ale nie dzia?a? na rzecz regionu> Macierewiczowi k?ama? bezczelnie i to za granic?, robi?c wstyd ca?emu krajowi. Micha?kiewicz opowiada, ?e w sumie lubelskie w ruinie cho? musia? przez d?ugi czas z domu nie wychodzi?. A Sobo? za najwa?niejsze do naprawy w Polsce uwa?a to ?eby m?odym ludziom przekaza? ideologi?. Partia nieudolnych ludzi, którym jedyne co si? zdarza to narzeka? na innych i nic nie robi?.

 5. Prezydent nszczy wszystko za co si? dotknie Niszczy nasz wizerunek na swiecie, niszczy nasz? gospodark?. Ca?y wysi?ek premier Kopacz o ministra Karpi?skiego w na rzecz nowych mocy w elektrowniach konwencjonalnych, mo?e pój?? na marne.

 6. prezydent ma w dupie to co si? dzieje z biednymi rodzinami których nie sta? na opa? gazem. mo?e gdyby mia? na utrzymanie siebie i godziny 2000-3000 z? to mo?e wtedy by si? zastanowi? co robi

 7. To jak mam mie? ciep?o w mieszkaniu w którym mieszkam, je?li tu s? tylko piece, a instalacja elektryczna jest przestarza?a i wywala bezpieczniki je?li pod??cza si? farelk? lub elektryczny kaloryfer olejowy? Mam zamarzn?? zim?!?

 8. no i dobrze, chcecie krzykaczy w rz?dzie? ok!, ja nie b?d? g?osowa?, bo mnie nie ma! Za rz?dów braci Kaczy?skich moje dzieci wyjecha?y i nie maj? zamiaru wraca?, bo i po co? Masz racj?, ja chyba te? b?d? lepi? placki, nikogo tym nie skrzywdz?!

 9. Wys?uchaj co mam do powiedzenia przez 13 sekund !

  Masz Wybór, albo pozostajesz nadal pod rz?dami PO lub PiS
  albo g?osujesz na mnie.
  Je?li zag?osujesz na PO lub PiS, nie narzekaj pó?niej, ?e jest Ci ?le, gdy obecny system sprawowania rz?dów zostanie zachowany.
  Powtarzam, wybór nale?y do Ciebie. A wi?c wstajesz z kanapy, wstajesz z kolan i odrzucasz bierno?? na rzecz bycia czynnym dla dobra pa?stwa polskiego.
  Razem Ty i ja mo?emy bardzo du?o. Ja w to wierz?.

  TV PODKARPACKA
  ROBERT MAJKA – ROZMOWA Z KANDYDATEM NA POS?A RP
  Zach?cam do ogl?dania.

  DVD
  http://tvpodkarpacka.pl/robert-majka-rozmowa-z-kandydatem-na-posla-rp/

  Dysponujecie Pa?stwo narz?dziem-g?osem, który mo?e wiele zmieni?. Najwa?niejsze, aby dokona? m?drego wyboru osoby, która b?dzie Was godnie reprezentowa?a w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, t? osob? gwarantuj?c? Wasz? podmiotowo??, jestem ja.
  Dowiod?em to swoim ?yciem, ?e tak w?a?nie jest.Z góry dzi?kuje za udzielone poparcie i oddanie g?osu w dniu 25.10.2015 roku na moj? kandydatur?.

  Z wykszta?cenia jestem politologiem, studia uko?czy?em w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemy?lu.
  Odznaczony Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzy?em Solidarno?ci Walcz?cej (2011).

  Robert Majka – politolog, Solidarno?? Walcz?ca Przemy?l, 10 pa?dziernika 2015 r., godz. 07.00
  Radny Rady Miasta Przemy?la (2002 – 2006)
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202939219816631&set=a.1767577784385.2086027.1087396768&type=1&theater
  https://www.facebook.com/robert.majka.589

 10. Panie Prezydencie, kiedy doczekamy si? w naszym kraju wyrazów Polsko j?zycznych, w formie dni wolne od pracy, czas, zespó?, ?yciorys, przegl?d. Zamiast angielsko j?zycznych zwrotów w postaci time, cv, team casting i wielu innych wpychanych nam na si??, czy tego chcemy czy nie. Inna sprawa to ustawa antysmogowa, to nie jest ustawa Patriotyczna, 1 miasto Pana zmusi?o aby Pan t? ustaw? podpisa?. Panie Prezydencie, to jest niepokoj?ce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*