Potężna kara dla znanego producenta słodyczy

Niezależny dziennik polityczny

Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości 337,5 mln euro na Mondelez International, globalnego giganta w produkcji wyrobów czekoladowych, ciastek czy kawy, znanego z takich marek jak Milka, Oreo, Jacobs i Cote d’Or. Zarzuca mu się utrudnianie handlu między państwami UE, co stanowi naruszenie unijnych reguł konkurencji.

Mondelez został oskarżony o angażowanie się w porozumienia mające na celu ograniczenie handlu swoimi produktami między krajami UE. Dochodzenie Komisji Europejskiej wykazało, że firma stosowała praktyki uniemożliwiające sprzedawcom detalicznym swobodne pozyskiwanie produktów w państwach członkowskich po niższych cenach, prowadząc do sztucznego podziału rynku wewnętrznego.

“Ceny żywności różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Handel między krajami UE na rynku wewnętrznym może obniżyć ceny i zwiększyć dostępność produktów dla konsumentów. Jest to szczególnie ważne w czasach wysokiej inflacji” – powiedziała Margrethe Vestager, wiceszefowa KE odpowiedzialna za politykę konkurencji. Dodała, że Mondelez nielegalnie ograniczył sprzedaż transgraniczną w całej UE, utrzymując wyższe ceny swoich produktów, co szkodziło konsumentom.

Mondelez m.in. odmówił zaopatrywania pośrednika w Niemczech, aby uniemożliwić mu odsprzedaż wyrobów czekoladowych w Austrii, Belgii, Bułgarii i Rumunii, gdzie ceny były wyższe. Firma również zaprzestała dostaw wyrobów czekoladowych do Holandii, aby zapobiec ich przywozowi do Belgii, gdzie sprzedawała swoje produkty po wyższych cenach.

Komisja Europejska stwierdziła, że takie nielegalne praktyki umożliwiły firmie pobieranie wyższych opłat za swoje produkty, co ostatecznie spowodowało szkodę dla konsumentów w UE.

Wysokość nałożonej grzywny została ustalona na podstawie wagi i czasu trwania naruszeń, a także wartości sprzedaży koncernu. Ponadto, ze względu na współpracę firmy w ramach dochodzenia i przyznanie się do naruszenia unijnych reguł konkurencji, Komisja obniżyła grzywnę o 15 proc.

Żródło:  businessinsider.com.pl

Więcej postów