Reparacje wojenne. Kościół reaguje na pomysł PiS

Zadaniem Kościoła jest przypominanie o wartości nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Do decydowania o praktycznych formach przywrócenia sprawiedliwości powołane są instytucje państwowe – napisał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu ws. reparacji wojennych.

Na Zamku Królewskim w Warszawie w czwartek zaprezentowano  „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945”  . Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bln 220 mld 609 mln zł.

Odnosząc się do raportu, abp Gądecki napisał, że poruszane w tym raporcie kwestie należy rozpatrywać w kontekście wieloletniego procesu  polsko-niemieckiego pojednania  .

Przypomniał, że początkiem tego pojednania był list polskich biskupów do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 r. „Tamtego roku biskupi polscy pisali: »W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was (…) nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie«. List ten szybko uznano za jeden z najważniejszych dokumentów pokojowych tamtych czasów” – napisał.

  Przewodniczący KEP   podkreślił, że tamten dokument okazał się proroczy. „Rozpoczął proces pojednania między Polakami i Niemcami, bez lekceważenia dokonanych zbrodni, bez zapominania o ofiarach i bez zamykania się w poczuciu doznanych krzywd” – zaznaczył.

 Więcej informacji pod materiałem wideo: 

Dodał, że trwający wiele dziesięcioleci polsko-niemiecki dialog pojednania prowadzony był w duchu, który papież Jan Paweł II przedstawił w Orędziu na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997 r.: „Przebaczenie nie sprzeciwia się bynajmniej poszukiwaniu prawdy, ale wręcz domaga się prawdy. Dokonane zło musi zostać rozpoznane i w miarę możliwości naprawione”.

Przypomniał słowa Jana Pawła II, że „miłosierdziu i przebaczeniu – zwłaszcza w życiu politycznym – muszą jednak towarzyszyć roztropność i sprawiedliwość”.

„Zadaniem Kościoła jest przypominanie o wartości nawrócenia, przebaczenia i pojednania. Do decydowania o praktycznych formach przywrócenia sprawiedliwości powołane są instytucje państwowe. Niech więc naszym wspólnym pragnieniem będzie, aby dwa pojednane ze sobą narody, polski i niemiecki, kierowały swój wzrok ku lepszej przyszłości” – napisał abp Gądecki.

ONET.PL

Więcej postów