Wojska Obrony Terytorialnej ciężarem dla firm. Muszą dać wolne, nie dostają nic w zamian

Wojska Obrony Terytorialnej ciężarem dla firm. Muszą dać wolne, nie dostają nic w zamian

Pracodawcy mają problem z odzyskiwaniem pieniędzy za żołnierzy-pracowników działających w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Muszą im wypłacać pensje nawet w czasie absencji, którym nie mogą się sprzeciwić. Na pieniądze od wojska nie mogą się za to doczekać latami.

  • Blisko 17 tys. z ponad 26 tys. wszystkich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej jest także normalnymi pracownikami
  • Pracodawcy muszą godzić się na ich absencje związane ze służbą oraz wypłacać za ten czas pensje
  • Na zwrot kosztów muszą jednak czekać latami, bo wojsko odmawia wypłat, dopóki żołnierz jest w służbie czynnej
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Na problem pracodawców z Wojskami Obrony Terytorialnej zwraca uwagę portal prawo.pl. W teorii firmom przysługują rekompensaty za pracownika-żołnierza. W praktyce jednak przepisy są skomplikowane i zmuszają przedsiębiorców do nawet wieloletniego czekania.

Jak wskazuje portal, o rekompensatę można ubiegać się dopiero po zakończeniu służby czynnej żołnierza-pracownika. Może ona jednak trwać od roku do sześciu lat i może być przedłużana na kolejne okresy.

Ponadto, zgodnie z prawem, w czasie terytorialnej służby wojskowej (TSW) pracodawca nie może zwolnić z pracy pracownika-żołnierza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ma podstawę, by rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Mało tego, jak czytamy w prawo.pl, każdy pracownik powołany do TSW otrzymuje (jednorazowo – przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Usprawiedliwione zwolnienie i wynagrodzenie przysługuje żołnierzowi także za czas szkoleń i kursów.

Jak zwraca uwagę prawo.pl, pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków z tytułu m.in. zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo terytorialsa lub powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, który jest u niego zatrudniony. Świadczenie pieniężne dla pracodawcy nie obejmuje jednak wynagrodzenia wypłacanego zastępującemu pracownikowi.

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*