Dyrektor ECS o zmianach w Muzeum Śląskim. “Skandaliczna decyzja”

“Odwołanie Alicji Knast osłabia nie tylko Muzeum Śląskie, ale jest też aktem przeciwko tym polskim instytucjom kultury, które bronią ideałów demokracji i uniwersalnych praw człowieka” – napisał w oświadczeniu Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności. Knast została odwołana z powodu nieprawidłowości po audycie, poinformował rzecznik urzędu marszałkowskiego.

“To bardzo zły dzień dla polskiej kultury. Marszałek województwa śląskiego odwołał ze stanowiska Alicję Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach” – napisał w oświadczeniu Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Jego komentarz dotyczący  odwołania Knast, o którym w środę poinformował PAP rzecznik urzędu marszałkowskiego  . “To dla mnie skandaliczna decyzja. Alicja Knast to wybitna menadżerka kultury, doświadczony muzealnik” – podkreślił.

Powodem odwołania dyrektor Muzeum Śląskiego, które nastąpiło 29 stycznia, są rzekome nieprawidłowości, jakie wykazała kontrola i audyt. Do możliwości zwolnienia Knast odnosiła się już wcześniej. Odpowiadając na pytania dziennikarzy tłumaczyła, że jej ewentualne odwołanie byłoby następstwem jej sprzeciwu wobec organizowania w placówce konwencji politycznych.

Współprowadzące katowickie muzeum Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślało, że stwierdzone nieprawidłowości  nie są wystarczającym powodem do odwołania dyrektor  . Decyzję minister kultury pozostawił jednak Zarządowi Województwa Śląskiego – organowi, sprawującemu nadzór nad placówką.

Decyzję skrytykował Kerski, a jego oświadczenie opublikowane zostało na Facebooku ECS. Jak ocenił, dzięki zaangażowaniu Knast, a także jej “mądrości i determinacji Muzeum Śląskie jest dziś nowoczesną placówką muzealną, służącą kulturze i społeczeństwu obywatelskiemu, oddziałującą na Polskę” – podkreśla. Zwolnienie Knast to w jego ocenie “usunięcie ze stanowiska dyrektor, która broniła niezależności i pluralizmu Muzeum Śląskiego”.

“Czuję wdzięczność za wieloletnią współpracę i solidarność z ESC” – dodał Kerski. “Odwołanie Alicji Knast osłabia nie tylko Muzeum Śląskie, ale jest też aktem przeciwko tym polskim instytucjom kultury, które bronią ideałów demokracji i uniwersalnych praw człowieka” – ocenił szef Europejskiego Centrum Solidarności.

Jak tłumaczył PAP rzecznik urzędu marszałkowskiego, podejmując decyzję Zarząd Województwa Śląskiego kierował się “troską o funkcjonowanie Muzeum Śląskiego”. pełnienie obowiązków szefa placówki powierzono Marcinowi Gwoździewiczowi, dotychczasowemu dyrektorowi departamentu kultury urzędu marszałkowskiego.

FAKT.PL