Sondaż: co trzeba zmienić w Polsce w 2020 roku?

Sądownictwo oraz służba zdrowia – to dwa obszary, które zdanie, Polakówpotrzebują najpilniejszych reform. Tak wynika z sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”.

Najwięcej – bo 41 proc. respondentów wskazało, że najpilniejsza poprawa potrzebna jest w kwestii ochrony zdrowia. Na drugim miejscu znalazło się sądownictwo – poprawy w tej dziedzinie oczekuje 21 proc. respondentów.

9,4 proc. ankietowanych uważa, że pilnej poprawy wymaga gospodarka kraju. Zdaniem 8,6 proc. respondentów najpilniejszej poprawy wymagają relacje Polski z UE. 6,4 proc. ankietowanych chciałoby pilnej poprawy jakości debaty publicznej w Polsce.

Jedynie 3,5 proc. ankietowanych w sondażu dla  „Rzeczpospolitej”  jest zdania, że pilnej poprawy wymaga sytuacja jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, a 2,7 proc. – że potrzeba pilnej poprawy w dziedzinie obronności kraju.

2,2 proc. ankietowanych wskazało, że pilnej poprawy potrzeba w innej dziedzinie.

5,1 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

WIADOMOSCI.ONET.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!