Konflikt interesów USA i Europy Zachodniej

Marzec 26, 2019 1 164

Donald Trump w swoich wypowiedziach coraz wyraźniej podkreśla, że dla interesów ekonomicznych USA, Europa jest takim samym przeciwnikiem jak Chiny. Europa Zachodnia USA