Nie ma ważniejszej sprawy niż wschodnie bezpieczeństwo

Do Białegostoku zjechało kilku byłych wojskowych oraz były minister obrony narodowej, aby porozmawiać o wschodnim bezpieczeństwie. Jak podkreślał gospodarz spotkania – poseł Robert Tyszkiewicz – dla Białegostoku i Podlasia, nie ma ważniejszych spraw niż wschodnie bezpieczeństwo.

Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej – w Polsce obecnie nie ma żadnej polityki wschodniej. Podkreślali, że jest to bardzo ważna kwestia, w kontekście chociażby tego, że Polska jest też wschodnią flanką Paktu Północno-Atlantyckiego. Dlatego też została podjęta inicjatywa debaty na temat Wschodniego Wektora Bezpieczeństwa Polski z udziałem: posła Tomasza Siemoniaka – byłego ministra obrony narodowej w rządzie Platformy Obywatelskiej, generała Mieczysława Cieniucha, generała Radosława Kujawy oraz ambasadora Jacka Najdera.

– Różne projekty, takie jak partnerstwo wschodnie, które wspólnie ze Szwecją Polska rozwijała, jak otwarcie całej Unii Europejskiej na wschód, czy małe projekty, jak mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim, to wszystko zostało zaprzepaszczone – mówił poseł Tomasz Siemoniak.

Politycy Platformy podkreślali, że ważne są kwestie obecności sojuszniczych wojsk na wschodzie. Właśnie po to, aby ściana wschodnia była wzmocniona i było tu bezpieczniej. Jednocześnie w ich wypowiedziach pojawiła się krytyka obecnego ministra resortu obrony narodowej, między innymi za tworzenie fikcyjnego poczucia bezpieczeństwa, jakie ma dawać tworzenie oddziałów wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak podkreślał inicjator spotkania na Uniwersytecie w Białymstoku, ale także i były minister obrony narodowej, do udziału w debacie zaproszone zostały wybitne postaci i eksperci z zakresu obronności oraz wojskowości. Wszystko po to, aby przekazać i podzielić się swoją wiedzą ze studentami. Zwłaszcza Tomasz Siemoniak podkreślał, że jego klubowy i partyjny kolega – Robert Tyszkiewicz – jest jednym z najwybitniejszych posłów w kraju, jeśli chodzi o politykę wschodnią.

– Takie decyzje, jak zatrzymanie małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską, wciąż stojące w tym samym miejscu rozmowy z Białorusią odnośnie małego ruchu granicznego, wreszcie absencja Polski jeśli chodzi relacje czy aspiracje europejskie względem Ukrainy, to wszystko nas niepokoi. Polska jeszcze niedawno była liderem Europy w dziedzinie aktywnej polityki wschodniej. Dzisiaj jest wyłącznie obserwatorem – mówił poseł Robert Tyszkiewicz.

Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej, należy wrócić do dobrych praktyk i projektów, aby przywrócić rangę jaką odgrywał nasz kraj w polityce wschodniej. Należy także znaleźć takie narzędzia, dzięki którym mieszkańcy wschodnich ziem, w tym Podlasia i Białegostoku, będą czuć się bezpieczniej. Jednak poza krytyką obecnych władz Polski i ministra Macierewicza, nowych pomysłów nie przedstawiono. Posłowie i zaproszeni przez nich goście głównie skupili się na tych pomysłach i działaniach, jakie były rozpoczęte i prowadzone za czasów poprzedniego rządu.

DDB24.PL

Więcej postów