Ostrzeżenie Komisji Europejskiej: Polska ma miesiąc

Komisja Europejska opublikowała oświadczenie prasowe w sprawie reformy sądownictwa w Polsce.

Jak czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej „W jej [KE] ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie jednego miesiąca.”

Komisja wzywa polskie władze, „aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa jest natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1.[1] – wystosować formalne ostrzeżenie, które UE może wydać większością czterech piątych państw członkowskich reprezentowanych w Radzie Ministrów.”

Podjęto również decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniami prawa Unii. Kolegium komisarzy prześle wezwanie do usunięcia uchybienia natychmiast po tym, jak ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych zostanie opublikowana.

Komisja potwierdziła jednocześnie, że jest gotowa podjąć konstruktywny dialog z polskim rządem.

KRESY.PL / PAP

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!