Formuła litewskiej matury uderza w polską mniejszość. Arkusze propagują komunistycznych pisarzy

Ministerstwo edukacji Litwy opublikowało wyniki egzaminu maturalnego z języka litewskiego. W czerwcu zdawała go między innymi polska młodzież. Kontrowersje zbudza nie tylko forma egzaminu, która dyskryminuje Polaków zmuszanych do zdawania litewskiego jako „język ojczysty”, ale również komunistyczni autorzy obecni w arkuszach.

 Litewski jako „język ojczysty” zdawać musieli przedstawiciele wszystkich mniejszości, w tym Polacy, Białorusini i Żydzi. Umniejsza to ich szanse na osiągnięcie wysokiego wyniku w stosunku do młodzieży litewskiej.

Wcześniej litewski dla mniejszości był „językiem państwowym”, a egzamin sprawdzał kompetencje językowe, a nie kulturowe – jak dzisiaj. Przeciwko takim zmianom silnie protestowali Polacy na Litwie, a w 2012 roku istniało nawet pogotowie strajkowe.

Ujednolicenie egzaminu dla litewskiej większości oraz mniejszości narodowych odbiło się na wynikach. Średni wynik matury z języka litewskiego wśród uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych jest o 2 proc. mniejszy niż wśród Litwinów. W poprzednich latach przepaść była znacznie większa i wynosiła ponad 6 proc.

Gorsze wyniki nie mniej uzdolnionych uczniów odbijają się na ich szansach w rekrutacji na uczelnie wyższe.

Mimo konieczności zdawania języka litewskiego, Polacy zdają na maturze również język polski. Robią to z potrzeby serca, gdyż ich ojczysta mowa nie liczy się przy rekrutacji na studia. Inaczej jest w przypadku innych językach nowożytnych, jak angielski czy rosyjski.

Kontrowersyjny jest również dobór autorów, których teksty maturzyści opracowują podczas egzaminu. Na liście obowiązkowych lektur znajdują się autorzy komunistyczni. W tym roku na egzaminie dojrzałości pojawił się tekst zwolennika wprowadzenia na Litwie konstytucji stalinowskiej: Vincasa Mykolaitisa-Putinasa. W roku ubiegłym maturzyści musieli pisać o Salomeji Neris porównywanej – jak zauważa „Gazeta Polska Codziennie” – do Wandy Wasilewskiej.

„GAZETA POLSKA CODZIENNIE”

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!