Rekordowe ceny za gaz. Za ogrzewanie płacą najdrożej w Polsce. Gdzie obietnica rządu?

niezalezny-dziennik-polityczny

W Gołdapi zawrzało po tym, jak miasto dostrzegło kolejną zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki taryfę dla dostawcy gazu, który zaopatruje około 8 tys. mieszkańców. Społecznicy, którzy zwrócili się do nas, mają pretensje nie tylko do spółki, przez którą ich czynsze ponownie wzrosną, ale i do rządu, który obiecał, że rachunki za ciepło nie wzrosną wyżej niż 40 proc. Oni tę granicę dawno przebili.

– Prezes PiS w ostatnich wystąpieniach obiecuje, że granica maksymalnego 40 proc. wzrostu cen będzie obowiązywała w Polsce. Minister klimatu zapowiadała, że “dostawcy, czyli ciepłownie i elektrociepłownie, które nie dostosują się do tych ograniczeń, powinni się liczyć z karami finansowymi. Mają one wynosić min. 1 mln zł, ale nie więcej niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym – mówi w rozmowie z money.pl Piotr Wasilewski, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

I dodaje, że tymczasem w Gołdapi przedsiębiorca, który prowadzi działalność związaną z dostarczaniem ciepła, otrzymał od URE 15 września zatwierdzoną nową taryfę sprzedaży ciepła wyższą o wiele więcej. 10 marca 2022 taryfa wynosiła 158,13 zł / GJ netto, od 15 września 2022 roku wynosi 395,87 zł / GJ netto. Mowa o firmie Zakład Budowlany – Stanisław Andrysiewicz w Tarnobrzegu. Dlaczego urząd zatwierdził taką podwyżkę wbrew temu, co mówili politycy?

URE odpowiada

URE odpowiedział, że każdy wniosek jest analizowany indywidualnie i skrupulatnie, a akceptowane są tylko te, które są uzasadnione.

– W przypadku tego przedsiębiorstwa korekta taryfy wynika z nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne. To konieczność zakupu paliwa do produkcji ciepła po dużo wyższych cenach. Zasadniczą przyczyną zmiany stawek jest szybko rosnąca cena gazu, w tym skroplonego gazu ziemnego – LNG – wyjaśnia w komentarzu dla money.pl Magdalena Dąbrowska, główny specjalista z departamentu komunikacji społecznej URE.

Magdalena Dąbrowska uzupełnia, że uprawnienie do “przeniesienia” kosztów związanych z zakupem paliwa technologicznego w przypadku Zakładu Budowlanego Stanisław Andrysiewicz w Tarnobrzegu, będących podstawą kalkulacji taryfy dla ciepła, wynika z przepisów, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

– Prezes URE w toku procesu związanego z zatwierdzaniem taryfy lub jej zmiany, nie może wyłączyć tych kosztów, uznając, że zostały one poniesione niezasadnie – dodaje.

Firma, która dostarcza gaz dla mieszkańców Gołdapi, odpowiedziała na naszą prośbę o komentarz w sierpniu, na moment publikacji artykułu nie otrzymaliśmy aktualnego stanowiska. Wówczas tak wysokie stawki za ciepło uzasadniano tym, że używanym paliwem jest gaz ciekły LNG, który jest regazyfikowany w ramach własnej instalacji zakładu. W Gołdapi nie ma dostępu do dystrybucji paliwa gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Sytuacja na rynku gazu

Urząd Regulacji Energetyki w odpowiedzi na pytania redakcji przedstawił również sytuację na rynku gazu. – Proponowany przez przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem ciepła do odbiorców w okresie od początku 2022 r. do 31 lipca 2022 r. wzrost cen i stawek opłat w taryfach wyniósł średnio (dla wytwarzania i przesyłania i dystrybucji ciepła) około 16 proc. – podaje Magdalena Dąbrowska z URE.

Uzupełnia, że średni wzrost cen z wytwarzania ciepła w taryfach zatwierdzanych w tym okresie dla źródeł opalanych gazem ziemnym wynosi łącznie około 22 proc., ale są taryfy, w których wzrost wynosi ponad 100 proc., a średnia cena wytwarzania ciepła ze źródeł opalanych gazem ziemnym w taryfach zatwierdzanych w tym okresie wynosi 80,55 zł/GJ. Są i takie, w których cena przekracza 300 zł/GJ.

Rekordowe ceny za gaz. Za ogrzewanie płacą najdrożej w Polsce. Gdzie obietnica rządu?

– Należy zwrócić uwagę, że niektóre przedsiębiorstwa występują z wnioskami o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła wielokrotnie w ciągu roku. Po zakupie kolejnej partii paliwa zwykle droższego w porównaniu z przedłożoną w poprzednim postępowaniu fakturą czy umową – mówi Magdalena Dąbrowska.

“To nie 42 proc. Anny Moskwy”

Stawka za ciepło wydaje się jednak i tak dużo wyższa od średniej w kraju. Piotr Wasilewski, radny i prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, podsumował ostatnie nowe taryfy opublikowane przez URE i wykonał zestawienie tych firm, które w głównej mierze wykorzystują gaz.

Okazuje się, że tak wysoką stawkę za ciepło ma tylko jedna spółka w kraju w Bochni, gdzie stawka za GJ wynosi 368,72 zł. Niekwestionowanym liderem pozostaje jednak Zakład Budowlany – Stanisław Andrysiewicz ze stawką 395,87 zł/GJ.

Radny podaje, że wskazany wzrost stawki za ciepło, to nie 42 proc., jaki zapowiadała Anna Moskwa, a 250 proc. – W przeliczeniu na mój osobisty przypadek (też korzystam z tego ogrzewania sieciowego), ogrzewanie na 59,2 m2 z 390,00 zł wzrośnie na 1107,00 zł – wylicza w rozmowie z money.pl.

Rekompensata dla spółdzielni

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że problem został dostrzeżony przez polskiego ustawodawcę, czego wynikiem jest ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która weszła w życie 20 września 2022 roku.

– Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, klubów dziecięcych, żłobków, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturowych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych – mówi Magdalena Dąbrowska.

I dodaje, że w przypadku odbiorców ciepła z Gołdapi, po wprowadzeniu do stosowania zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 15 września 2022 roku, skutki zmian obciążeń odbiorców powinny zostać złagodzone przez zastosowanie mechanizmów rekompensat wprowadzonych wspomnianą ustawą.

money.pl

Więcej postów