Uproszczenie zakupów dla wojska. Prezydent podpisał ustawę

wyzwania dla obronności Polski

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę nowelizującą prawo zamówień publicznych, która upraszcza zakupy dla wojska.

Sejm uchwalił zmiany w przepisach o zamówieniach dla wojska na początku grudnia. Następnie Senat odrzucił nowelizację w całości. W połowie grudnia Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu.

Celem zmian – jak zaznaczyli autorzy noweli, grupa posłów PiS – jest deregulacja i uproszczenie procedur związanych z zakupami dla wojska.

Nowelizacja usuwa z Prawa zamówień publicznych przepis mówiący, że do udzielenia zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej można stosować przepisy Prawa zamówień publicznych w zakresie określonym w ocenie występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa oraz przepis, że tryb postępowania w sprawie oceny czy dany zakup ma znaczenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, określany jest przez rząd w rozporządzeniu.

Dotychczas w ogłoszeniu o zamówieniu sprzętu należało wskazać zakres zastosowania przepisów o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Usunięcie tego przepisu ma przyczynić się – zdaniem autorów nowych przepisów – do większej deregulacji i uproszczenia procedur.

Zgodnie z nowelizacją najważniejszym aktem prawnym określającym tryb zakupu sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwo członkowskie może podejmować środki, jakie uważa za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów jego bezpieczeństwa, a które odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi.

Według grupy posłów, którzy zgłosili projekt, jest on wynikiem doświadczeń MON z praktyki stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

„Doświadczenia z konfliktu ukraińskiego (dynamicznie zmieniające się reguły prowadzenia konfliktu zbrojnego, zwłaszcza w aspekcie sprzętowym) jednoznacznie pokazują, że odgórne określanie zasad dokonywania zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa jest rozwiązaniem daleko niedoskonałym, które może w praktyce całkowicie zablokować ich dokonywanie w relacji do zaistniałej potrzeby operacyjnej” – napisali autorzy projektu.

bankier.pl

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!