Minister zdrowia ostrzega przed pobłażliwym traktowaniem Grzegorza Brauna. Adam Niedzielski napisał list do prokuratury

Według RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski poskarżył się na opieszałość działań prokuratury w sprawie posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Dziennikarze stacji dotarli do pisma, które Niedzielski przesłał do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

We wrześniu 2021 r. Grzegorz Braun powiedział z mównicy sejmowej w kierunku ministra zdrowia: „Będziesz pan wisiał”.

Jak informuje portal rmf24.pl, dochodzenie w tej sprawie zostało przedłużone do 17 lutego, ponieważ według prokuratury, należy zaczekać aż uprawomocni się uchwała sejmowej komisji etyki. Udzieliła ona nagany Braunowi.

RMF FM cytuje pismo ministra. „Postępowanie przygotowawcze powinno toczyć się niezależnie od postępowania dyscyplinarnego, w szczególności, z uwagi na fakt, że prokurator ma zgromadzony w sprawie cały materiał dowodowy pozwalający na wystąpienie do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Postępowanie karne ma pierwszeństwo przed odpowiedzialnością dyscyplinarną (regulaminową) posła, tak jak karnoprawna reakcja na czyn zabroniony ma pierwszeństwo przed innymi formami odpowiedzialności” – pisze w skardze cytowanej przez rmf24.pl, minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister dodaje także, że jeśli reakcja państwa na takie sytuacje, u których fundamentów leżą poglądy antyszczepionkowe nie będzie szybka, to taka powolność „będzie zachęcała antyszczepionkowców do popełniania podobnych lub poważniejszych przestępstw”.

Niedzielski dodał też, że wszystko to jest szczególnie groźne biorąc pod uwagę nadchodzącą piąta falę pandemii.

Minister napisał, że jeśli reakcja nie będzie szybka i zdecydowana, to Polacy będą podważać słuszność działań, które podejmuje państwo w obliczu pandemii.

FAKT.PL

Więcej postów