Mamy WOJNĘ! 10 metod realizowanego właśnie teraz na Polakach planu DEPOPULACJI!

Po natrafieniu na wypowiedź niemieckiego zbrodniarza Generała SS Martina Bormana – z przesłuchania w procesie Norymberskim, który w zeznaniach powiedział „Płodność Słowian jest niepożądana.

Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki – im więcej, tym lepiej”, rozpocząłem analizowanie dokumentów niemieckich z okresu drugiej wojny światowej i tajnego dokumentu Amerykańskiego z 1974 roku w skrócie NSSM 200 pod kątem obecnych działań na terenie polski. Doszedłem do przekonania, że jesteśmy uczestnikami trwającej na terenie państwa polskiego cichej wojny demograficznej przypominającej powolne gotowanie żaby, dlatego określiłem 10 metod obecnie realizowanego programu depopulacji naszego społeczeństwa.

10 DOWODÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU DEPOPULACJI POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Cicha wojna demograficzna – globalistyczne plany wyludniania Polski

  1. Ucisk ekonomiczny opierający się na ustawicznym podnoszeniu podatków i ograniczaniu wolności gospodarczej. Metoda sterowania społeczeństwem stosowana już w starożytności, patrz 1 rozdział księgi wyjścia. „Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać”.
  2. Stymulowanie młodzieży do zachowań homoseksualnych pod pretekstem tolerancji i praw człowieka. Wiemy, że co do zasady homoseksualiści nie tworzą wielodzietnych rodzin. Tezę dodatkowo potwierdza wprowadzanie zakazu terapii reparatywnych i rosnący udział osób LGBT w światowej populacji pod wpływem propagowania tych zachowań w szkołach i mediach.
  3. Propagowanie fałszywych informacji na temat skuteczności lateksowych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem wirusów, co poza efektem depopulacyjnym jest finansowo korzystne dla przemysłu farmaceutycznego. Obecnie w Polsce zakażonych HIV jest około 50 tys. osób, z czego większość zainfekowanych jest nieświadoma tego faktu. Celowo nie prowadzi się kampanii ostrzegającej polskie społeczeństwa o konsekwencjach dynamicznie rozprzestrzeniającego się wirusa HIV. (raport ministerstwa zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”).
  4. Obecnie prowadzona jest celowa demoralizowanie społeczeństwa przez masowe media, co analizując historycznie było powodem upadku większości cywilizacji. Niechęć do zakładania rodzin i posiadania dzieci była przyczyną wymierania społeczeństw, dlatego obaj okupanci realizowali działania nakierowane na demoralizację. Omawia te zagadnienie w swoim wystąpieniu „Upadek Rodziny Upadek cywilizacji” profesor Wojciech Gajewski.
  5. Aborcja jako metoda ograniczania przyrostu naturalnego została zastosowana w latach 50 na terenie państw bloku wschodniego. Wprowadzona pod naciskiem amerykańskiego prezydenta Eisenhowera i uzgodniona na spotkaniu wielkiej czwórki – lipiec 1955 roku w Genewie. Obecnie aborcja forsowana jest, jako prawa reprodukcyjne (prawa człowieka) przez organizacje międzynarodowych pod naciskiem masonerii i finansistów, głównie Amerykańskich. (NSSM 200)
  6. Okupant niemiecki w celu ograniczenia przyrostu naturalnego podwyższył wiek zawierania małżeństw Polaków do 24/28 roku życia, obecnie podobną politykę prowadzi się na różne sposoby np. poprzez zachęcanie do wydłużenia okresu kształcenia na bezpłatnych uczelniach wyższych.
  7. Istotną metodą sterowania społeczeństwem jest wykorzystywanie propagandy, dlatego wprowadzanie tzw. Edukacji seksualnej według standardów WHO jest sprawdzoną metoda ograniczenia przyrostu naturalnego. (mimo że Polska ma własny dobry program „Wychowanie do życia w rodzinie”). Programy te zachęcają do wczesnej inicjacji seksualnej, co ma ułatwić rozprzestrzenianie zakażenia bakterią chlamydia prowadząc do masowej bezpłodności. Wyniki badań prof. Lars Westrӧm z kliniki Uniwersyteckiej Lund w Szwecji, Medical Tribune, nr 7/8 1993.
  8. Propagowanie pornografii jest metodą stosowaną przez wrogie służby niektórych krajów do wpływania na obniżanie dzietności i zwiększenie przestępczości. Potwierdzają to liczne badania naukowe i przykłady w wielu miejscach świata. ( Np. badania profesorów D. Zillmann i J. Bryant- Effects of prolonged consumption of pornography on family values Dec1988)
  9. Otwarcie propagowanie metod ograniczania płodności również tych zakazanych w polskim prawie. Finansowane z zagranicy a realizowane przez organizacje radykalnie lewicowe i skrajnie feministyczne (np. bezkarne proponowanie i rozprowadzanie środków wczesnoporonnych.)
  10. Utrzymywanie w wadliwym kształcie przymusowych ubezpieczeń emerytalnych ma na celu zniechęcenie do zawierania małżeństw i posiadania potomstwa. Zjawisko dobrze zbadane i opisane przez Amerykańskiego ekonomistę Laureata Nagrody Nobla z roku 1992 (Gary Stanley Becker).

Polska jest w pierwszej dziesiątce najszybciej wymierających narodów spośród 37 państw OECD, co jest koronnym dowodem celowej polityki depopulacji wymierzonej w nasze społeczeństwa.

ADAM CHMIELEWSKI

Więcej postów