UWAGA! Rząd sprawdzi TWOJE ZAROBKI, EMERYTURĘ I MAJĄTEK. Zobacz, kiedy przyjdzie urzędnik

Ile zarabiasz, jaką masz emeryturę, jakie są inne dochody, jakie masz mieszkanie i inne nieruchomości – o to już wkrótce spyta urzędnik. Z ramienia rządu zapuka on do wszystkich domostw prowadzących działalność rolniczą.

Powszechny spis rolny w Polsce jest obowiązkowy i potrwa trzy miesiące. Sprawdź, o co spyta cię urzędnik, do czego może wykorzystać zebrane dane i kiedy odbędzie się powszechny spis rolny.

Powszechny spis rolny 2020 rusza już za miesiąc. Urzędnicy sprawdzą wszystkie gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) oraz jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Udział w powszechnym spisie rolnym 2020 jest obowiązkowy. Dane rolników zbierane będą za pomocą:

bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie

wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego

samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

Jakie dane rolnicy będą musieli podać? Powszechny spis rolny pozwoli na zebranie takich informacji jak dane osobowe rolnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, etc.), udział działalności rolniczej w dochodach gospodarstwa, działalność pozarolnicza, dochody z rent, emerytur oraz innych świadczeń, dochody z pracy najemnej czy sprzedaż produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie.

Osoby użytkujące gospodarstwa rolne będą musiały także podać liczbę maszyn używanych w gospodarstwie, powierzchnię gruntów, łąk, pastwisk, szkółek drzew i krzewów, upraw stałych czy zasiewów. Spisane zostanie także pogłowie zwierząt gospodarskich (m.in. świń, knurów, loch, jałówek, byczków, warchlaków, jagniąt, kur niosek czy samic zwierząt futerkowych) informacje dotyczące hodowli ryb, zużycia nawozów oraz powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich. Rolnicy będą musieli poinformować o osobach pracujących w gospodarstwie.

Dane zebrane w powszechnym spisie rolnym obejmują stan gospodarstw na 30 czerwca 2020 roku. Wykorzystywane będą one do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych. Zebrane w spisie informacje mogą być także łączone z danymi z innych badań statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Dane osobowe zebrane w ramach spisu rolnego nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

SE.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*