Łotwa znika

Dane demograficzne za kolejny rok pokazują szybkie zmniejszanie się populacji Łotwy, której wielkość spadła już poniżej dwóch milionów.

Jak podał portal Press.lv za Centralnym Urzędem Statystycznym Łotwy populacja tego państwa wyniosła w 2019 r. 1,908 mln i była o 12,3 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Oznacza to ubytek ludności na poziomie 0,6 proc. Łotwa osiągnęła swój najniższych poziom zaludnienia od 1962 r. i kontynuuje trend spadku zaludnienia trwający nieprzerwanie od 1991 roku. Jednak trend spadkowy wytraca dynamikę – w 2018 r. ludność Łotwy zmniejszyła się o 0,7 proc., a w 2017 r. o 0,8 proc.

Udział w spadku liczby mieszkańców Łotwy miał zarówno ujemny przyrost naturalny jak i ujemne saldo migracyjne. Na tej ostatniej płaszczyźnie z Łotwy wyjechało o 3,4 tys. więcej osób niż do niej przyjechało. Jednak jak zaznacza portal to i tak najmniej ujemne saldo migracyjne od 1989 r. gdy wraz z rozkładem ZSRR republikę zaczęła opuszczać część Rosjan. W 2019 r. na Łotwę na pobyt długoterminowy przyjechało 11,2 tys. ludzi, o 300 więcej niż rok wcześniej. Natomiast wyjechało z tego państwa 14,6 tys., o 1,2 tys. mniej niż w 2018 r. 46 proc. osiedlających się to powracający emigranci.

O 15,4 tys. spadła na Łotwie liczba ludzi w wieku produkcyjnym. To spadek o 1,3. Natomiast o 3 tys. czyli 0,7 proc. wzrosła proporcja osób w wieku emerytalnym. Udział tej kategorii ludzi w społeczeństwie Łotwy wzrósł do 23,1 proc.

Tylko 86,3 tys. mieszkańców Łotwy jest jej obywatelami. 10,4 proc. to osoby bez żadnego obywatelstwa, 2,1 proc. to obywatele Rosji, a 1,2 proc. obywatele innych państw. 51 proc. ludzi bez obywatelstwa zamieszkuje w stolicy kraju Rydze. 72 proc. takich osób ma powyżej 50 lat.

W 1990 r. czyli roku w którym władze Łotwy ogłosiły dążenie do opuszczenia Związku Radzieckiego w republice zamieszkiwało 2,668 mln ludzi co oznacza, że zaludnienie kraju zmniejszyło się w ciągu o 28,5 proc. Odzyskując niepodległość władze Łotwy uchwaliły, że obywatelstwo i prawo wyborcze mogą otrzymać tylko osoby mieszkające na Łotwie przed jej aneksją przez ZSRR w 1940 r. oraz ich potomkowie. Późniejsi przybysze mogli osiągnąć obywatelstwo po minimum 16 lat zamieszkiwania na jej terytorium oraz zdania egzaminu ze znajomości języka i kultury łotewskiej.

PRESS.LV

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*