Warszawa zaprosiła do udziału w „Anakondzie16” oddziały ochotnicze AZOW i OUN

ANAKONDA-16 jest szóstą edycją ćwiczenia, trzecią w wymiarze międzynarodowym z udziałem przedstawicieli sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym SZ RP w 2016 r i prowadzone będzie w dniach 07-17 czerwca br.

 Celem ćwiczenia jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Dodatkowym aspektem podlegającym weryfikacji i sprawdzaniu jest funkcjonowanie systemu i procedury realizacji zadań w ramach funkcji państwa gospodarza.

Ćwiczenie ANKODNA-16 powiązane będzie z realizacją szeregu krajowych przedsięwzięć szkoleniowych, z których ważnym elementem będzie Regionalne Ćwiczenie Obronne. Złożoność ćwiczenia ANAKODNA-16 wyraża się realizacją w jego ramach szeregu ćwiczeń Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz ćwiczeń z zakresu reagowania kryzysowego. Na rozmach ćwiczenia mają wpływ także przedsięwzięcia szkoleniowe Sojuszu odbywające się w tej części Europy. Najważniejsze to: ćwiczenie SWIFT RESPONSE dotyczące międzykontynentalnego przerzutu strategiczny sił USA do Polski oraz SABRE STRIKE obejmujące przemieszczenie sił USA do krajów bałtyckich i prowadzenie operacji na ich terytorium. ANAKONDA-16 bezpośrednio poprzedzona będzie ćwiczeniem BRILIANT JUMP, będącym najistotniejszym w tym roku sprawdzianem Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości – VJTF (tak zwanej Szpicy NATO. Siły hiszpańskiego korpusu NATO, stanowiące trzon lądowego komponentu Szpicy NATO, zostaną przemieszczone do Polski i po zakończeniu ćwiczenia wezmą udział w ANAKONDZIE-16 jako siły międzynarodowe. Również w terminie ANAKONDY-16, Flota Uderzeniowa NATO przeprowadzi odrębne ćwiczenie sił morskich BALTOPS na akwenie Morza Bałtyckiego.

Przyjęty scenariusz ANAKONDY-16 jest narzędziem umożliwiającym sprawdzenie reakcji ćwiczących na całe spektrum wyzwań zidentyfikowanych w trwających współcześnie konfliktach, w tym odpowiedzi na zagrożenie hybrydowe. Pododdziały będą realizować szereg zadań, do których należą przede wszystkim: integracja taktyczna dowództw i wojsk w układzie międzynarodowym, kierowanie ogniem broni połączonych, ewakuacja medyczna, likwidacja skutków użycia broni masowego rażenia, realizacja zadań państwa-gospodarza oraz przemieszczenie i ruch wojsk na dużą odległość. W czasie ćwiczenia nastąpi również przekazania zadań między wybranymi stanowiskami dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i elementami struktur dowodzenia NATO. Mobilny element dowodzenia Dowództwa Komponentu Lądowego NATO przejmie zadania od Polskiego Dowództwa Komponentu Lądowego, a większość sił lądowych przejmie w podporządkowanie Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód.

Ćwiczenie realizowane będzie w 7 głównych lokalizacjach w międzynarodowej strukturze dowodzenia. W czterech komponentach: lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych, ćwiczyć będzie 31 000 żołnierzy, w tym ok. 12 000 żołnierzy polskich. Zaangażowane zasoby sprzętowe to 3000 różnego rodzaju pojazdów, 105 statków powietrznych oraz 12 okrętów marynarki wojennej.

Polska zaprosiła do udziału oddziały z Ukrainy i Gruzji. Ponadto na manewrach obecne są oddziały ochotnicze Azow, OUN Aidar i Donbas z Ukrainy.

W wymiarze międzynarodowym w ćwiczeniu ANAKONDA-16 udział wezmą żołnierze z dziewiętnastu państw członkowskich NATO i pięciu państw Partnerstwa dla Pokoju oraz dwóch elementów sojuszniczych struktur dowodzenia.

MAREK SYNPEK

 

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

17 Komentarze

 1. Jeste?my w NATO, rozumiem wi?c ?e prowadzimy wspólne ?wiczenia. Tylko jakim prawem zapraszamy do wspó?pracy nazistowskie oddzia?y Ajdaru i Azowa? Czy ich cz?onkowie b?d? paradowa? w runach SS?

  I my Polacy, naród który zosta? rozjechany przez Niemców tak bardzo, ?e nadal mamy po wojnie czkawk?, b?dziemy si? oczywi?cie na wszystko zgadza??

 2. Taka inicjatywa, by?aby mo?liwa z podpuchy Amerykanów.
  Czyli ameryka?scy ?ydzi, doskonale orientuj?cy si? w nastrojach polskiego spolecze?stwa, dostali cynk od ?ydowskich donosicieli z Polski, jaki numer wywin?? PiS-owskiej, politycznej gawiedzi, aby ta straci?a znaczn? cz??? politycznego poparcia w spo?ecze?stwie.
  A poniewa? s?u?alcza gawied? z PiS to faktycznie swo?ocz, to wyrazi?a zgod? na t? obecno?? w manewrach Ukrai?ców.

 3. Co? w tym musi by? bo pytano mnie dzisiaj o te znaki Tryzuba na sprz?cie , jecha?o to eszelonem przez Czy?ew na Podlasiu , by?em zaskoczony i mówi?em ludziom ?e to nie mo?liwe bo nie s? w NATO

 4. A jednak polscy debile polityczni zapraszaja do naszego kraju bandytów innej ma?ci oprócz USA -HA?BA , Mcierewicz – idiota a kurdupel na to pozwala albo inicjuje , STRACICIE W?ADZ?

 5. Kanalie polskoj?zyczne rz?dz?ce Polsk? dzia?aj? w interesie USA. Te ?wiczenia to bezczelna prowokacja przeciwko Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo Macierewicz i reszta ??e, ?e s? to ?wiczenia NATO. Otó? nie s?: wystarczy sobie spojrze? na oficjalne strony tej hucpy tzn US Army in Europe. Zaiste trzeba by? niespe?na rozumu lub celowo szkodzi? Polsce ?eby na naszym terytorium „?wiczy?y” wojska banderowskiej Ukrainy – kraju b?d?cego w konflikcie zbrojnym z Federacj? Rosyjsk?. Federacja Rosyjska akurat Polsce nie zagra?a – Rosjanie nie wysuwaj? w stosunku do Polski ?adnych roszcze? terytorialnych. Wysuwaj? natomiast Ukrai?cy i Niemcy. Polskoj?zyczne oszo?omy rz?dz?ce obecnie Polsk? bardziej nienawidz? Rosj? ni? kochaj? Polsk?. Jedynym obecnie gwarantem porozumie? ja?ta?skich i uk?adów poczdamskich jest Rosja. Ciekawe co by si? sta?o z Wroc?awiem, Gda?skiem czy Szczecinem i tzw ziemiami odzyskanymi/utraconymi gdyby porz?dek ja?ta?ski zosta? zmieniony??? Aha Krym zawsze by? i jest rosyjski – nale?y do Rosji d?u?ej ni? istnieje USA. Brednie o jakich? tatarach to takie same bzdury jak twierdzenie ?e Ameryka nale?y do indian.

 6. usa chce atakowac rosje.. to juz wiadomo od dawna..nablizej maja od nas.. polacy mysla ze to jakies cwiczenia…zaczynam w to watpic.. niemcy pomoga rosji to rzecz jasna..a polska zostanie w czarnej d…e .. jak w 39..

 7. Czy kto? to mo?e zweryfikowa?? Je?eli to prawda to mamy dziadostwo nie rz?d. My?la?em ze w tej kwestii nikt nie przebije Komorowskiego i PO a jednak …………..r?ce opadaj? na to co si? dzieje. ?ci?ga? na manewry PIER….BANDEROWCÓW to s? szczyty zwyk?ego CHAMSTWA

 8. OCHYDNA PROWOKACJA WOBEC ROSJII. TO WSZYSTKO TAK WYGL?DA JAKBY?MY PO PIERWSZE : BYLI ARMI? NR 1 NA ?WIECIE ; PO DRUGIE TO MY PRZEMY DO WOJNY A NIE ROSJA ? ?E DOWÓDCY NATOWSCY SI? ZGODZILI RAMI? W RAMI? Z NEOUPA? CHYBA , ?E NIE MIELI POJ?CIA A GOSPODARZ POSTAWI? ICH PRZED FAKTEM DOKONANYM. SWOJA DROGA NASZE MEDIA O TYM NIC NIE NADAWA?Y. POPRAWNO?? POLITYCZNA ?

 9. Mnie równie? interesuje strona finansowa ca?ej tej demonstracji „si?y” Kto za to wszystko zap?aci ??,racja przecie? Polacy to goscinny naród.
  Ca?y czas trwa akcja ob?ydzania Polski i Polakow na kazdym mo?liwym elemencie ?ycia. Jesli dojdzie do zamachau na SDM w Krakowie, zgin? m?odzi ludzie,wtedy pies z kulawa nog? nawet nie zareaguje ,jak bedzi? co? z?ego si? dzia?o. Papuciowy „Wielkiego” wszystko odda? w r?ce Boga. Zapomnia? hcyba ,ze P Bogu te? trzeba pomóc.

 10. Nie wiem jak skomentowa? ten wybryk z zaproszeniem na NATO-wskie ?wiczenia ochotnicze oddzia?y(w?a?ciwie prywatne wojska oligarchów)Aidar,Azov czy OUN-oddzia?y?Czy NATO zaj??o si? szkoleniem prywatnych bandziorów maj?cych na swoim sumieniu zbrodnie wojenne na Donbasie?Amnesty International ma dowody ich zbrodni i prowadzi dochodzenia,a tu ich tak honoruj?.W mediach polskich o tych sprawach nie ma nic,ani s?owa.Kto nie korzysta z Internetu tylko otwiera dziób jak s?yszy o tych Ukrai?cach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*