Brakuje pieniędzy na program Rodzina 500 plus

W budżecie brakuje pieniędzy na obsługę programu Rodzina 500+. Problem dotyczy przynajmniej siedmiu województw. Brakuje środków na rozpatrywanie wniosków złożonych przez rodziny, w których przynajmniej jedna osoba mieszka za granicą.

 Wojewodowie starają się rozwiązać problem doraźnie, przesuwając środki przeznaczone na obsługę innych świadczeń, przez co może zabraknąć pieniędzy zarówno na realizację samego programu, jak i na inne zadania zlecane samorządom województw.

Reporterzy ustalili, że problem dotyczy województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

Największym problemem jest brak środków w Małopolsce. „Na realizację programu zabrakło aż 1,5 miliona złotych. W urzędzie brakuje też 20 osób do pracy nad wnioskami, których może być w tym roku nawet około 12 tysięcy”.

Niektóre zarządy województw upomina się o pieniądze u wojewodów, część kieruje prośby bezpośrednio do Warszawy. Marszałkowie w Małopolsce zapowiadają, że dopuszczają możliwość wystąpienia na drogę sądową aby wyegzekwować dofinansowanie. 

RMF24.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!