20 ton mleka z Ukrainy zawrócone z granicy. Czego dopatrzyły się służby?

W ostatnich dniach Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydała trzy decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu partii produktów spożywczych importowanych z Ukrainy i Serbii.

Bydgoszcz: Odtłuszczone mleko w proszku z Ukrainy

IJHARS w Bydgoszczy zakazał wprowadzenia do obrotu partii 20 ton odtłuszczonego mleka w proszku, importowanego z Ukrainy. Powodem takiej decyzji były nieprawidłowości w oznakowaniu produktu, w tym brak danych importera oraz warunków użycia. Takie braki w informacji mogą wprowadzać konsumentów w błąd i stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Lublin: Mrożone jeżyny z Serbii

Inspektorzy z IJHARS w Lublinie wydali decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii mrożonych jeżyn o masie 20 458,58 kg, importowanych z Serbii. Powodem tego zakazu była obecność larw owadów w produkcie. Obecność zanieczyszczeń biologicznych w żywności stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, co skłoniło inspektorów do podjęcia natychmiastowych działań.

Bydgoszcz: Soki i nektary owocowe z Ukrainy

Kolejna decyzja IJHARS w Bydgoszczy dotyczyła zakazu wprowadzenia do obrotu 20 partii soków i nektarów owocowych, obejmujących ponad 25 tysięcy opakowań. Produkty te, również importowane z Ukrainy, wykazywały liczne nieprawidłowości, w tym błędne daty przydatności do spożycia oraz brak informacji o warunkach przetwarzania produktu. Takie uchybienia mogą prowadzić do spożycia produktów po terminie ważności lub nieprawidłowego ich użytkowania, co zagraża zdrowiu konsumentów.

Więcej postów