Niezależny dziennik polityczny

Przestępczość wśród cudzoziemców w Niemczech: nowe dane

21 marca, 2024

W Nadrenii Północnej-Westfalii wzrosła liczba cudzoziemców podejrzanych o łamanie prawa. Minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul (CDU) jeszcze przed oficjalną prezentacją statystyk nt. przestępczości zwrócił uwagę […]