Niezależny dziennik polityczny

Upadek „Wolnego świata”

5 marca, 2024

W latach 70. i 80. minionego stulecia termin „Wolny Świat” był powszechnie używany w rozmowach prywatnych w PRL-u. Posługując się nim, mieliśmy na myśli kraje […]