„Nie będzie ciepłej wody w kranie”. Donald Tusk skomentował decyzję Sejmu

Były premier Donald Tusk odniósł się na Twitterze do decyzji Sejmu, w którym głosami PiS odrzucono poprawki Senatu do ustawy gazowej. Według założeń ustawodawcy prawo ma chronić zwykłych Polaków przed ewentualnymi zakusami sprzedawców gazu, którym chodzi po głowie wprowadzenie podwyżek w 2022 r. Na straży stosunkowo niskich taryf ma stać Urząd Regulacji Energetyki i to właśnie URE będzie wskazywało górną granicę stawek płaconych przez gospodarstwa domowe. Problem w tym, że Senat chciał, aby takim „utaryfowieniem” objąć też małe przedsiębiorstwa. Sejm się na to nie zgodził.

Senat zaproponował pewne poprawki do ustawy, którymi rozszerzono by grono uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami. Opozycja kibicowała rozwiązaniom, w których URE zakazuje firmom gazowym stosować wysokie taryfy m.in. wobec mikro-, małe i średnich przedsiębiorstw. Senackie poprawki zostały jednak odrzucone przez Sejm.

„Nie będzie ciepłej wody w kranie. PiS odrzucił poprawki Senatu, które miały chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed drastycznymi podwyżkami cen gazu” – napisał przewodniczący Platformy Obywatelskiej, komentując wydarzenia w Sejmie.

Zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakładają, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz, oprócz gospodarstw domowych, będą mogli korzystać także inni wymienieni w niej odbiorcy.

Są to: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności.

Dodatkowo z ochrony taryfowej będą mogły korzystać również inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki oraz realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo – badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, automatycznie zostaną objęte taryfami. Ich zarządcy muszą składać oświadczenia, w których zadeklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Ta właśnie część będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

FAKT.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!