Czy za mało płacimy podatków. 700 zł podwyżki dla żołnierzy w 2022 r.

700 zł podwyżki dla żołnierzy w 2022

Konwent dziekanów korpusu oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z propozycją podwyżki dla żołnierzy zawodowych w wysokości 700 zł brutto oraz zmian w wypłacie odprawy mieszkaniowej.

Notatka w tej sprawie do szefa MON została skierowana 7 października br. po trzydniowym posiedzeniu konwentu. – Jest to podwyżka w podobnej wysokości jaka została zapisana w porozumieniu MSWiA z Policja – informuje płk Krzysztof Jewgiejuk, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.

Zgodnie z porozumieniem z 24 września br. zawartym między MSWiA a związkami zawodowymi służb mundurowych , działającymi w tym resorcie, od 1 stycznia 2022 r. przewidywana jest podwyżka uposażeń dla funkcjonariuszy MSWiA w kwocie 677 zł brutto, to jest 500 zł „na rękę”. Kwota ta zawiera nagrodę roczną i uwzględnia waloryzację o 4,4 proc. przewidzianą w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2022 r. dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Byłby to skok wynagrodzeń o 12 proc. od ostatniej regulacji stawek podstawowych, czyli od 1 stycznia 2020 r., co w tym okresie pokrywa jedynie inflację.

Jak oczekuje konwent w podobnej wysokości powinna być podwyżka wobec żołnierzy zawodowych, co zrekompensowałoby podwyżki cen towarów i usług w tym okresie oraz wzmocniłoby konkurencyjność na rynku cywilnym wojskowego zawodu. O ile funkcjonariusze służb MSWiA mają już zaklepaną podwyżkę, to w przypadku żołnierzy zawodowych sprawa jest otwarta.

Niedawno w publikacji pt. „Podwyżki w służbach MSWiA zaklepane, a kiedy w wojsku?”  zwracaliśmy uwagę, że problemem nie jest to czy będzie podwyżka uposażeń dla żołnierzy zawodowych, tylko kiedy szef MON zapowie, a prezydent RP to oficjalnie ogłosi.

Inicjatywę w tej sprawie ma minister obrony narodowej, który sprawę podwyżek powinien uzgodnić z ministrem finansów oraz premierem, a także przekonsultować z Biurem Bezpieczeństwa Narodowej. W pierwszej kolejności w rozporządzeniu prezydenta RP powinien być ogłoszony nowy wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej żołnierzy zawodowej. Obecnie ten wskaźnik wynosi 3,811 krotność kwoty bazowej (1 614,69 zł), i jest porównywalny z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej. Jeśli średnie uposażenie policjantów i pograniczników podskoczy do 6814 zł brutto, to w podobnej wysokości powinna być podwyżka u żołnierzy zawodowych. O ile w służbach MSWiA już wiadomo, jakie będą zasady podwyżek, które obejmą przede wszystkim funkcjonariuszy na najniższych etatach i zostały zapewnione dla 64 tysięcy funkcjonariuszy Policji, 11 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 9 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, to wojsku nic nie wiadomo.

Jedna z propozycji konwentu dziekanów na większe zróżnicowanie uposażeń podoficerów dotyczy podziału korpusu podoficerskiego na dwie, a nie jak obecnie na trzy grupy (podoficerów młodszych, podoficerów i podoficerów starszych). Dziś przejście pomiędzy grupami jest utrudnione, co wiąże się często ze zmianą profilu służby i utratą specjalisty. Gdyby – jak proponuje konwent – wprowadzić grupy podoficerów młodszych i starszych, czas służby na danym stanowisku znacznie by się wydłużył, umożliwiając zdobycie większego doświadczenia. W ten sposób żołnierz cały czas miałby otwartą drogę do rozwoju i awansów w obrębie grupy.

Ponadto konwent w notatce do szefa MON przedstawił oczekiwania żołnierskiego środowiska dotyczące zmian w ustawie o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Chodzi o możliwość wypłaty odprawy mieszkaniowej po nabyciu uprawnień emerytalnych jeszcze w trakcie służby zawodowej, a nie – jak obecnie – w ciągu trzech miesięcy po jej zakończeniu. Należy przypomnieć, że dziś odprawę otrzymują żołnierze odchodzący z armii, którzy wcześniej nie wykupili służbowego mieszkania lub nie otrzymali ekwiwalentu w zamian za rezygnację z kwatery.

Cieszymy się, że jesteś z nami. Dołącz do nas na Telegram, aby otrzymywać od nas najbardziej wartościowe treści

portal-mundurowy.pl

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!