Polscy lekarze daleko w ogonie płac. Ile zarabiają ich koledzy w Europie?

Medycy są rozczarowani lipcowymi podwyżkami, jakie wynikają z tzw. ustawy Niedzielskiego. W internecie pojawiają się zaś ogłoszenia kuszące polskich medyków zarobkami w krajach Europy. Mimo tego, że wielu Polaków i przedstawicieli innych profesji zazdrości polskim lekarzom zarobków, okazuje się, że w porównaniu z medykami z z zachodniej Europy, są oni na szarym końcu.

  • Według Eurostatu w UE jest 1,7 mln lekarzy
  • Raport “OECD Healthcare Salary Index” wylicza, że polscy lekarze zarabiają 52 tys. euro rocznie, co stawia ich w końcówce zestawienia
  • Według siły nabywczej wartość pensji lekarzy odpowiada 98 tys. euro rocznie

Dziesiątki tysięcy miesięcznie dla lekarza… ale nie w Polsce

Od czasu przystąpienia Polski do UE, do pracy w państwach Wspólnoty wyjechało już ponad 20 tysięcy lekarzy. Medycy kuszeni są wysokimi zarobkami, a także znacznie lepszymi niż w Polsce standardami pracy. Nabór trwa nieustannie. Portal Money.pl pisał, że także Szwajcaria kusi polskich lekarzy wysokimi zarobkami. W przytaczanym ogłoszeniu, w miejscowości Reidem w kantonie Lucerna, czytamy, że polski lekarz może liczyć na zarobki rzędu ok. 60 tys. zł miesięcznie, a dodatkowo przyznana mu zostanie także 13. pensja. Wymagana jest biegła znajomość języka niemieckiego, ale wyzwanie dodatkowego dokształcania się może się opłacać, bo wraz ze stażem pracy, pensja także będzie rosnąć – nawet do poziomu ok. 85 tys. zł brutto miesięcznie.

A w Polsce protesty

Na wrzesień polscy medycy zaplanowali strajk. 2 sierpnia powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który podał, że 11 września o godz. 12 w Warszawie aż jedenaście organizacji zrzeszających personel medyczny wyjdzie na ulice. Związkowcy domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim oraz podniesienia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 8 proc. PKB. Dodatkowo chcą wzrostu płac w całym sektorze – do poziomów odpowiadających średnim zarobkom w OECD i UE. Ma to ich zdaniem zatrzymać emigrację lekarzy i pielęgniarek.

Lekarze w Unii Europejskiej

Z danych Eurostatu wynika, że w 2018 r. w 27 krajach Unii Europejskiej było około 1,7 mln praktykujących lekarzy. Największą liczbę odnotowano w największych państwach członkowskich UE: Niemczech (357 tys., co odpowiadało 21,1 proc. łącznej liczby lekarzy w UE-27), we Włoszech (240 tys. lekarzy), Francji (212 tys. lekarzy) i Hiszpanii (188 tys. lekarzy). Łącznie te cztery państwa członkowskie, odpowiadały za blisko trzy piąte (58,8 proc.) łącznej liczby praktykujących lekarzy w całej Unii Europejskiej. Kolejnym państwem z największą liczbą praktykujących lekarzy, była Polska – ok. 90 tys. osób, co odpowiadało 5,3 proc. ogółu. Grecja odnotowała najwyższą liczbę lekarzy, w odniesieniu do liczby ludności – 610 na 100 tys. mieszkańców. Był to znacznie wyższy wynik, niż w jakimkolwiek innym kraju UE. Dla porównania w Austrii było to 524/1000, w Portugalii 515/1000, w Finlandii 465/1000, na Litwie 460/1000. W Luksemburgu i Polsce, w 2017 r. na 100 tys. mieszkańców przypadało mniej niż 300 praktykujących lekarzy.

W znacznej części krajów UE postępuje bardzo szybkie starzenie się lekarzy jako grupy zawodowej. Odsetek lekarzy w wieku 55 lat i starszych, wzrósł z poziomu 32 proc. w 2008 r. do 41 proc. w 2018 r. Udział lekarzy w wieku powyżej 55 lat odpowiada za 43-47 proc. ogółu lekarzy na Litwie, Luksemburgu, Węgrzech, Belgii, Francji, Cyprze, Niemczech, Estonii i Łotwie. W Bułgarii odsetek ten wynosi 51 proc., zaś we Włoszech 56 proc. W większości pozostałych państw członkowskich UE grupa wiekowa 55 + mieści się w przedziale od 22 proc. do 35 proc.

Zarobki lekarzy na tle innych

Firma Qunomedical przygotowała zestawienie zarobków lekarzy w krajach OECD – “OECD Healthcare Salary Index”. Badanie przedstawia wynagrodzenie lekarzy w 36 krajach OECD. Aby umożliwić porównanie w skali międzynarodowej, zarobki zostały przeliczone na parytet siły nabywczej (PPP) wyrażony w euro. Przygotowano specjalny, ujednolicony “koszyk towarów”, który porównuje, koszty tych samych towarów i usług w różnych krajach. Na przykład lekarz rodzinny w Turcji zarabia średnio 28 tys. euro. Ta pensja ma jednak znacznie inną siłę nabywczą w Turcji niż w Wielkiej Brytanii. W odniesieniu do przyjętego przez Quonmedical parytetu siły nabywczej oznacza to, że lekarz w Turcji ma pensję odpowiadającą 161 tys. euro. W badaniu podano średnią pensję lekarza pierwszego kontaktu, która została przeliczona także na uśredniony, przyjęty parytet siły nabywczej.

Z przygotowanego zestawienia wynika, że polscy lekarze pod względem zarobków znajdują się na trzecim od końca miejscu (ponad 52 tys. euro rocznie), spośród wszystkich 36 państw. Pod względem zaś siły nabywczej Polska plasuje się na dziewiątym od końca miejscu (ponad 98 tys. euro rocznie), przed takimi krajami jak: Grecja, Hiszpania, Litwa, Izrael, Meksyk, czy Łotwa. W czołówce zestawienia znajduje się Luksemburg, w którym zarobki lekarzy kształtują się na poziomie 275 tys. euro rocznie. Tuż za nim znajduje się Norwegia (161 tys. euro rocznie) oraz Niderlandy (142 tys. euro rocznie). Krajem, który może pochwalić się stosunkowo wysokimi zarobkami lekarzy jest także Szwajcaria – 213 tys. euro rocznie, jednak biorąc pod uwagę wysokie koszty życia, zarobki po przeliczeniu na parytet siły nabywczej kształtują się na poziomie 117 tys. euro. Jest to wynik gorszy od lekarzy z Włoch (122 tys. euro wg parytetu siły nabywczej) i porównywalny z Francją (116,5 tys. euro) – stąd biorąc pod uwagę niższe koszty we Francji, a wyższe zarobki w Szwajcarii, szczególnie w regionie Genewy wielu Francuzów dojeżdża do pracy do Szwajcarii, by potem wrócić do domu we Francji. W Niemczech lekarz pierwszego kontaktu zarabia średnio ponad 165 tys. euro rocznie. W przeliczeniu zaś na siłę nabywczą, jego pensja wynosi ponad 159 tys. euro.

Więcej postów