Agencja Uzbrojenia – właścicielką Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Agencja Uzbrojenia – właścicielka Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Obecnie system pozyskiwania sprzętu składa się z trzech kluczowych faz. Pierwszą jest faza identyfikacyjna, podczas której ustalane są potrzeby dla zdolności operacyjnych. Za jej realizację powinien być odpowiedzialny Sztab Generalny, a de facto odpowiedzialność rozmywana jest na ponad 80 gestorów sprzętu wojskowego i organizatorów systemu funkcjonalnego. Dodatkowo nie są ustalone żadne obligatoryjne terminy, co powoduje wieloroczne opóźnienia. Następne dwie procedury istnieją w mitach i legendach Polskiej zbrojeniówki.

Mariusz Błaszczak powiedział, że pierwotna koncepcja zakładała utworzenie Agencji Uzbrojenia, jako instytucji posiadającej osobowość prawną, która oprócz przejęcia zadań kilku jednostek i komórek organizacyjnych MON, sprawowałaby także nadzór właścicielski nad Polską Grupą Zbrojeniową.  

Jaki jest aktualny scenariusz zmian?

Największym problemem w procesie zakupów uzbrojenia są przeciągające się procedury, rozmycie odpowiedzialności i generowanie zbyt wygórowanych wymagań sprzętowych. Samo powołanie Agencji Uzbrojenia nie rozwiąże tego problemu. Nowy system będzie opierał się na dwóch kluczowych podmiotach – Radzie Modernizacji Technicznej oraz Agencji Uzbrojenia. W skład Agencji Uzbrojenia wejdzie oprócz Inspektoratu Uzbrojenia, Biuro do spraw Umów OffsetowychWojskowe Centrum NormalizacjiJakości i Kodyfikacji w części, która sprawuje nadzór nad jakością pozyskiwanego sprzętu wojskowego, a także Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych.

Powołanie Agencji Uzbrojenia oraz Rady i wprowadzenie nowych procedur pozwoli Ministrowi Obrony Narodowej na czele, oraz przedstawicielom Sztaba Generalnego i Agencji Uzbrojenia ustalać priorytety modernizacyjne, co  znaczy – otwarte przyjmować łapówki.

 Między innymi poznali już nowego zastępcę szefa Inspektoratu Uzbrojenia – Artura Kuptela.  Płk dr Artur Kuptel był wcześniej zastępcą szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). Obecnie jest zastępcą szefa Inspektoratu Uzbrojenia, a równocześnie pełni obowiązki szefa tej instytucji.

Dotychczasowy szef IU, gen. bryg. Bogdan Dziewulski, został natomiast przeniesiony do rezerwy kadrowej.  

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!