Co dalej z serwisem systemów obrony przeciwlotniczej?

Co dalej z serwisem systemów obrony przeciwlotniczej

16 marca 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu poinformował o unieważnieniu procesu wyboru usługodawcy, który miał realizować usługę serwisu systemów obrony przeciwlotniczej kilku typów znajdujących się na wyposażeniu Wojska Polskiego.

W jego ramach 12. WOG negocjował z nieujawnionym podmiotem krajowego przemysłu obronnego wieloletnią umowę na usługę serwisu przeciwlotniczych zestawów rakietowych S-200C Wega, 2K12 Kub oraz 9K33 Osa. Prace miały być realizowane w latach 2021-23, a cała procedura realizowana była poprzez negocjacje z wybranym oferentem. Ten krok był motywowany faktem ochrony praw wyłącznych. Nie da się ukryć, że jedyną firmą dysponującą kompetencjami oraz prawami intelektualnymi do serwisowania powyższych systemów są Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.

Formalnym powodem unieważnienia procedury było odrzucenie oferty złożonej przez jedynego wykonawcę.

Obecnie w Wojsku Polskim jest eksploatowany jeden dywizjon systemu S-200C Wega (zmodernizowany siłami WZU S.A. oraz WAT w latach 1999-2001), 64 zestawy 9K33 Osa (systematycznie poddawane modernizacji w WZU S.A.) oraz około 20 wyrzutni 2K12M Kub. Te ostatnie mają zostać wycofane z eksploatacji i zastąpione w ciągu najbliższych lat przez system Narew.

ZBIAM.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!