Szokujące słowa radnego PiS. Porównał protestującą młodzież do…

Na ulice polskich miasteczek i aglomeracji wyszli ludzie, którzy nie zgadzają się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wśród protestujących są kobiety i mężczyźni, młodsi i starsi. Niemałą grupę stanowi młodzież, która chce wyrazić swój sprzeciw. To właśnie dla nich poznański radny PiS Przemysław Alexandrowicz znalazł skandaliczne porównanie.

Poznańscy rajcy we wtorek debatowali na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Przypomnijmy, że w czwartek, 22 października, zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności aborcji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis zezwalający – na mocy ustawy z 1993 roku – na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Orzeczenie wywołało wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego organizowane w wielu miasteczkach i aglomeracjach Polski.

 Stanowisko KO w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

W czasie sesji Rady Miasta Poznania przedstawiciele klubu KO określili orzeczenie mianem „decyzji tzw. Trybunału Julii Przyłębskiej” i zwrócili uwagę na masowe protesty związane z wyrokiem. – Jest to rozstrzygnięcie odbierające kobietom godność, prawo do podejmowania samodzielnych decyzji zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami oraz narażające kobiety na utratę zdrowia psychicznego i fizycznego, a całe rodziny na cierpienia – powiedziała radna KO Dominika Król

Według radnych KO decyzja Trybunału narusza zakaz okrutnego traktowania i tortur, prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do ochrony życia prywatnego. „Jest przeinaczeniem idei praw człowieka i ich instrumentalnym wykorzystaniem. Została podjęta wbrew Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 3), Międzynarodowemu Paktowi Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania” – napisali w stanowisku radni.

„Uważamy za haniebne i skrajnie cyniczne to, że zamiast zapewnić Polkom i Polakom bezpieczeństwo w czasie szalejącej pandemii COVID-19, władza podejmuje decyzje wywołujące ogromne konflikty społeczne, które wyprowadzają rzesze ludzi na ulice. Zdecydowanie wspieramy sprzeciw mieszkanek i mieszkańców miast, miasteczek i wsi, kobiet i mężczyzn z całego kraju, broniących wolności wyboru, który właśnie został im odebrany” – czytamy. “Jako Radne i Radni Miasta Poznania wnosimy stanowczy sprzeciw wobec łamania praw człowieka w naszym kraju” – podkreślili.

 Radny PiS o wyroku TK w sprawie aborcji 

Stanowisko radnych PiS przedstawił Przemysław Alexandrowicz. – Nie wiemy, dlaczego zakaz zabijania chorych dzieci w łonie matki jest torturą oraz okrutnym lub nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. Trudno nam to zrozumieć – mówił.

Podkreślił, że zakwestionowany przez TK zapis ustawy antyaborcyjnej dotyczył w większości dzieci z zespołami Downa i Turnera. – W tej chwili jest wiele krajów w zachodniej Europie, gdzie nie rodzą się w ogóle dzieci z zespołem Downa. My od tego standardu rzeczywiście odbiegamy, ponieważ u nas te dzieci ciągle jeszcze się rodzą, mimo wszystko, z czego się cieszymy – powiedział Alexandrowicz.

Akcentował także m.in. zasady przysięgi Hipokratesa, greckie, rzymskie i chrześcijańskie korzenie cywilizacji europejskiej i potrzebę obrony życia najsłabszych. Określił też sposób wyrażania się protestujących jako „knajacko-przestępczy”. Dodał, że organizatorkom strajku kobiet „udało się zdecydowanie zdekonstruować stereotyp kobiety jako matki, kochającej dzieci i broniącej życia opiekunki, osoby wrażliwej, delikatnej, cywilizującej mężczyzn”.

– Rozumiemy, że “piekło kobiet” to niemożność zabijania nawet chorych dzieci. Rozumiem, że “czyściec kobiet”, z którym też walczą przywódczynie Strajku Kobiet, to ograniczona możliwość zabijania chorych dzieci. Rozumiem, że “niebo kobiet” to możliwość zabijania wszystkich dzieci, jeżeli tylko kobieta tak zdecyduje – powiedział.

 Alexandrowicz o protestującej młodzieży 

– Co do masowego wsparcia młodzieży dla protestów. Można oczywiście nad tym ubolewać, ale jako historyk nie mogę nie zauważyć, że młodzież w swej gwałtowności sądów i radykalizmie, we wszystkich ustrojach – i skrajnie lewicowych, i skrajnie prawicowych – była zawsze bardzo łatwa do przejęcia i zmanipulowania – zauważył. 

Radny PiS przyrównał młodzież do… Hitlerjugend i Komsomołu. Niestety – jak dodał – “brak doświadczenia życiowego skutkował też tym, że szeregi obrońców totalitarnych reżimów, czy to z sowieckiego Komsomołu, czy to z narodowo-socjalistycznego Hitlerjugend, składały się właśnie z młodzieży, która wielbiła wodzów najbardziej bezkrytycznie i gotowa była donosić na swoich rodziców, jeżeli nie wykazywali podobnego entuzjazmu dla totalitarnych dyktatorów”.

Alexandrowicz ubolewał, iż „znaczna część młodych ludzi w ten sposób jak to widzimy na manifestacjach dzisiaj działa”. Według niego największa odpowiedzialność za to spoczywa nie na młodzieży, a na osobach starszych.

Po tym wystąpieniu przewodniczący klubu radnych KO Marek Sternalski wezwał radnego PiS do przeproszenia “poznańskich kobiet i młodzieży”. – Nie doczeka się pan – odpowiedział Alexandrowicz.

Ostatecznie stanowisko przygotowane przez klub radnych KO zostało przyjęte. Za zagłosowało 22 radnych, przeciw było 9 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

FAKT.PL

Więcej postów