Amunicja, IFF i Rosomaki. Co MON kupi w 2020 roku?

Przy okazji tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego warto dokonać podsumowania zakupów nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP, które były dokonywane w roku 2020 i tych które są planowane na jego ostatnie miesiące. Defence24.pl otrzymał w tej sprawie odpowiedzi od Inspektoratu Uzbrojenia. Wynika z nich, że ten rok był szczególny. Nie tylko ze względu na światową pandemię i związaną z nią sytuacją gospodarczą.

Rok 2020 zostanie zapamiętany przede wszystkim z uwagi na pandemię wirusa SARS-COV-2 i zaistniałego w jej następstwie kryzysu gospodarczego na świecie. W efekcie tych wydarzeń wystąpiła konieczność opanowania, w pierwszej kolejności, kryzysu zdrowotnego, a następnie pojawiła się pilna potrzeba podjęcia działań mających na celu ograniczenie szkód gospodarczych. Nie jest tajemnicą, że w trudnej sytuacji znalazły się praktycznie wszystkie jej sektory, w tym również przemysł zbrojeniowy.

„Zgodnie z intencją polskiego rządu i Ministerstwa Obrony Narodowej podjęte zostały starania mające na celu maksymalne ograniczenie negatywnych skutków ekonomicznych dla polskich podmiotów branży zbrojeniowej. W związku z powyższym główny wysiłek Inspektoratu Uzbrojenia wiązał się z wprowadzeniem zmian w zakresie harmonogramów realizacji zawartych umów oraz udzieleniem nowych zamówień skierowanych do podmiotów krajowego przemysłu obronnego.” – informuje Defence24 major Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia.

Jak informuje do najważniejszych zamówień należy zaliczyć kontrakty zawarte ze spółkami wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w tym trzecią umowę na dostawy wybranych elementów składowych na potrzeby pięciu kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych Rak oraz kolejną umowę na dostawy karabinków MSBS. Pierwsza z nich została zawarta z konsorcjum utworzonego przez Hutę Stalowa Wola S.A i Rosomak S.A. W jej efekcie dostarczonych zostanie w latach 2022-2024 kolejne 40 egz. 120 mm samobieżnych moździerzy Rak oraz 20 artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak. Natomiast zgodnie z umową zawartą z Fabryką Broni „Łucznik” z Radomia zakupionych zostało za kwotę około 177 mln złotych brutto ponad 18 tys. karabinków MSBS „Grot” przeznaczonych dla wojsk operacyjnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich dostawy  rozpoczną się w bieżącym roku, a ostatnie partie mają trafić do Sił Zbrojnych RP w 2026 roku.

Zakontraktowana została też dostawa interrogatorów krótkiego zasięgu systemu IFF standardu Mark XIIA (Mode 5) w wersji platformowej, przewidzianych do zintegrowania z systemami obrony przeciwlotniczej krótkiego zasiegu SPZR Poprad i PSRA Pilica. Wykonawca umowy, PIT-Radwar S.A., dostarczy je  do końca stycznia 2024 roku.

Inspektorat Uzbrojenia zawarł również umowy z innymi krajowymi podmiotami, w tym na dostawy kontenerowych zestawów do odkażania ludzi APIS-2 (konsorcjum Janusz Kania Agregaty PEX-POOL PLUS oraz Lubawa S.A), zestawów samozaładowczych do przewozu kontenerów na samochodzie Jelcz 862 i przyczepie (Cargotec), czy na dostawy kolejnych radiostacji plecakowych UKF RRC-9211 (produkcji Radmor należącego do Grupy WB).  

W 2020 roku zawarte zostały również umowy z partnerami zagranicznymi. Na początku roku, przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego, sfinalizowane zostały negocjacje prowadzone ze stroną amerykańską w sprawie zakupu samolotów wielozadaniowych F-35A Lightning II wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W ramach tej umowy Siły Powietrzne RP otrzymają 32 samoloty. Pierwsze z nich zostaną dostarczone do Polski na przełomie 2025 i 2026 roku.

W Stanach Zjednoczonych w ramach FMS zakontraktowano również dostawę 60 wyrzutni oraz 180 przeciwpancernych pocisków kierowanych FGM-148F Javelin wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Warto wyróżnić także umowę na dostawy radarów rozpoznania pola walki, w ramach której węgierska firma Pro Patria Elektronics Kft dostarczy radary PGSR-3i Beagle wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym.  

Co jeszcze w tym roku?

To stan na początek września bieżącego roku a w czasie ostatnich czterech miesięcy MON planuje prowadzenie dalszych zakupów.

Z uwagi na stopień złożoności procesów w obszarze pozyskiwania sprzętu wojskowego niezwykle trudno jest przewidzieć czas zawarcia poszczególnych umów. Nie można zapominać również o wpływie pandemii SARS-COV-2, w efekcie której w Polsce i na świecie wprowadzone zostały w pierwszej połowie 2020 roku liczne obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mimo że nie wpłynęły one w znaczącym stopniu na możliwość realizacji faz analityczno-koncepcyjnych, to przełożyły się na intensywność prowadzonych przez Inspektorat Uzbrojenia postępowań. Nie da się również przewidzieć rozwoju sytuacji epidemiologicznej w najbliższych miesiącach. – zastrzega mjr. Płatek.

Mimo to, jak informuje, planowane są dalsze inwestycje:

Z uwagi na sytuację ekonomiczną sektora zbrojeniowego w Polsce Inspektorat Uzbrojenia planuje w dalszym ciągu priorytetowo traktować zamówienia, które mogą zostać udzielone podmiotom polskiego przemysłu obronnego. Przykładem takich zakupów jest pozyskiwanie amunicji i środków bojowych przeznaczonych zarówno na potrzeby rotacji zapasów wojennych, jak i przewidzianych do zabezpieczenia procesu szkolenia wojsk. W tym zakresie kolejne umowy zostaną zawarte w I połowie września. Kolejnym obszarem, w którym możemy spodziewać się zamówień jest sprzęt wojskowy stanowiący indywidualne uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy.

W zakresie pozyskiwania nowego sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP prowadzonych jest również szereg postępowań skierowanych bezpośrednio do podmiotów wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Na końcowym etapie znajduje się postępowanie mające na celu pozyskanie kołowych transporterów opancerzonych ROSOMAK-S do przewozu obsług przenośnych zestawów ppk SPIKE. W  bieżącym roku powinny zakończyć się również negocjacje z PIT-Radwar S.A. dotyczące pozyskania interrogatorów średniego i dalekiego zasięgu systemu IFF standardu Mark XIIA, przeznaczonych na wyposażenie stacji radiolokacyjnych i zestawów obrony przeciwlotniczej. Kolejnym zadaniem, które może zakończyć się zawarciem umowy jest pozyskanie Aparatowni Łączności Cyfrowej-Transmisyjnej. W tym zakresie trwają negocjacje z Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1.

Trwają ponadto rozmowy z Polską Grupą Zbrojeniowa S.A. dotyczące przeprowadzenia modernizacji ciągnika pancernego BPz-2 oraz pozyskania okrętu ratowniczego RATOWNIK. Mimo że na obecnym etapie nie można przesądzać terminów zawarcia stosownych umów, nie jest wykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym roku.

Jak widać plany te można podzielić na trzy grupy: pewne, których podpisanie nastąpi „na dniach”, być może na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (indywidualne wyposażenie, amunicja), będące na ukończeniu, których podpisania można się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać w tym roku (Rosomak-S, IFF, aparatownie) i takie których podpisanie w 2020 roku jest niewykluczone (BPz-2, Ratownik). Na uwagę zasługuje zakup systemu IFF, co – z opóźnieniem – powinno pozwolić uzyskać interoperacyjność polskich jednostek OPL, wykorzystujących stare zestawy przeciwlotnicze pochodzenia sowieckiego (prawdopodobnie np. typu Osa) z nowym systemem swój-obcy w NATO. 

Aktualnie w resorcie obrony narodowej trwają analizy w zakresie możliwości wydatkowania dodatkowych środków przewidzianych na realizację centralnych planów rzeczowych. Stosowne decyzje zostaną podjęte przez organ planistyczny po zakończeniu procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. z uwzględnieniem możliwości ich wydatkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. – informuje rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia.

Niespodzianki mogą się jednak zdarzyć, bo nie zdecydowano jeszcze na co MON wyda w tym roku dodatkowe 3 mld złotych. Trzeba jednak powiedzieć, że kwota ta została alokowana w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, a więc w wypadku niewykonania budżetu nie zostanie do niego zwrócona, a pozostanie do dyspozycji MON na rok kolejny.

Niewykluczone są też decyzje jeśli chodzi o używane, „przejściowe” okręty podwodne ze Szwecji, chociaż tutaj także trudno powiedzieć coś na pewno. Z uwagi na wieloaspektowy zakres negocjacji prowadzonych ze stroną szwedzką w sprawie pozyskania dla Sił Zbrojnych RP dwóch używanych okrętów podwodnych typu A17 w ramach zdolności pomostowej, na chwilę obecną nie ma możliwości precyzyjnego wskazania terminu zawarcia stosownej umowy. – poinformował nas rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia.

Natomiast inne ważne postępowania, jak np. śmigłowce Mi-24, są jeszcze w fazie analityczno-koncepcyjnej. Wiele wskazuje na to, że 2020 rok upłynie w dużym stopniu pod znakiem kontraktu FMS na myśliwce F-35 i zakupów istniejącego sprzętu w polskim przemyśle (np. Rak, Rosomak, amunicja, wreszcie – bardzo potrzebne systemy IFF). Te ostatnie mogą być uznawane za odpowiedź na potrzeby armii, ale i pewne wsparcie dla przemysłu. Martwi natomiast brak decyzji w sprawie dalszej budowy naziemnej obrony powietrznej, która jest przecież priorytetem rozwoju Sił Zbrojnych.

defence24.pl

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*