Polska, Litwa i Ukraina ogłaszają powstanie „Trójkąta Lubelskiego”

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy ogłosili w czasie swojego wtorkowego spotkania pogłębienie współpracy w formule „Trójkąta Lubelskiego”.

Efektem wtorkowego spotkania Jacka Czaputowicza, Linasa Linkevičiusa iDmytro Kułeby stało się podpisanie deklaracji w sprawie „współpracy w ramach UE i NATO oraz wyzwań, jakie niesie aktywność Rosji w regionie”. Szefowie dyplomacji trzech państw twierdzą, że ich zbliżenie opiera się na „wielowiekowej historyczne i kulturalne więzi pomiędzy ich narodami” oraz wyrażają przekonanie o korzyściach „z tworzenia coraz silniejszych więzi politycznych, gospodarczych,infrastrukturalnych, bezpieczeństwa i kulturalnych pomiędzy ich krajami”.

Ministrowie mają ambicję „kształtowania bieżącej sytuacji politycznej, kulturalnej i społecznej Europy Środkowej” i zwracają uwagę na „strategiczne znaczenie zintensyfikowanej współpracy pomiędzy Unią Europejską, NATO i krajami Partnerstwa Wschodniego” oraz „funkcjonowanie Inicjatywy Trójmorza”. Sygnatariusze deklaracji jasno też dają do zrozumienia przeciw komu skierowana jest projektowana współpraca.

„Biorąc pod uwagę trwającą rosyjską agresję na Ukrainę, zobowiązują się do koordynacji swoich działań w celu przestrzegania prawa międzynarodowego, zarówno poprzez współpracę trójstronną, jak i w ramach organizacji międzynarodowych (NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, OBWE)” – zapisano w deklaracji. Ministrowie trzech państw zadeklarowali również „niezmiennie mocne potępienie próby aneksji Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską. Nie uznają jej i nigdy tego nie uczynią”. Dodatkowo wzywają „Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk z części regionów donieckiego i ługańskiego” i „Potwierdzają swoje niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralnościterytorialnej Ukrainy w ramach międzynarodowo uznanych granic”.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy deklarują przy tym „mocne poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy oraz przyjmują z zadowoleniem jej europejski wybór”. Chwalą też związku Ukrainy z NATO i popierają ideę przystąpienia tego państwo do Sojuszu. W związku z tym trzy państwa „zobowiązują się do pogłębiania i poszerzania polsko-litewsko-ukraińskiej współpracy wojskowej, tak poprzez działania bilateralne i trójstronne, jak również w pełni wykorzystując możliwości tworzone przez NATO”.

Wśród płaszczyzn współpracy wymienia się także wspieranie mechanizmu Partnerstwa Wschodniego, wzajemne wsparcie w zakresie walki z pandemią koronawirusa, stymulowanie wzajemnego handlu i inwestycji, włączanie Ukrainy do projektu „Trójmorza” oraz „wdrażanie reform polityczno-ekonomicznych na Ukrainie”.

„By zapewnić osiągnięcie wyżej wymienionych celów Ministrowie podejmują decyzję o stworzeniu trójstronnej platformy współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą – Trójkąta Lubelskiego” – napisano w podsumowaniu deklaracji. Zakłada to regularne spotkania szefów dyplomacji trzech państw, „także na marginesie spotkań wielostronnych i przy udziale wybranych partnerów” oraz „konsultacje wyższych urzędników ministerstw spraw zagranicznych oraz ustanowić oficerów łącznikowych”.

FAKT.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*