Ukraina: istotny spadek notowań prezydenta Zełenskiego

W czerwcu br. po raz pierwszy w czasie prezydentury Wołodymyra Zełenskiego negatywne oceny jego działalności przeważyły nad ocenami pozytywnymi.

Między 20 a 23 czerwca br. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii zbadał opinię Ukraińców w sprawie bieżącej sytuacji w kraju. Po raz pierwszy w historii tych badań odsetek osób negatywnie oceniających działania prezydenta Zełenskiego przewyższył odsetek tych, którzy są zadowoleni z tego, jak głowa państwa wypełnia swoje obowiązki.

Na pytanie o aprobatę, względnie dezaprobatę działań i oświadczeń Wołodymyra Zełenskiego w maju i czerwcu br. 45 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie aprobuje ich. Przeciwnego zdania było 38 proc. ankietowanych. Do tej pory pozytywne oceny działań prezydenta przeważały nad ocenami negatywnymi.

Jeszcze gorzej wyglądają oceny pracy ukraińskiego rządu i parlamentu. Obecnie jedynie 23 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia działania rządu kierowanego przez Denysa Szmyhala. Niezadowolonych z pracy rządu było 59 proc. badanych. Podobnie oceniana jest Rada Najwyższa, czyli ukraiński parlament (21 proc. ocen pozytywnych i 62 proc. ocen negatywnych).

Wraz z negatywnymi ocenami rządu wiąże się negatywna ocena współpracy Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Aż 61 proc. badanych było zdania, że Ukraina nie powinna obecnie korzystać z kredytów MFW. 24 proc. opowiadało się za współpracą z tą organizacją.

Pomimo utraty popularności rządzący mogą liczyć na aprobatę ukraińskiego społeczeństwa dla ścigania byłego prezydenta Petra Poroszenki. 51 proc. ankietowanych uznało śledztwa wytaczane byłemu prezydentowi za uprawnioną walkę o sprawiedliwość. 30 proc. uważało je za polityczne prześladowania. 19 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Z badania KMIS wynika także, że Ukraińcy pesymistycznie podchodzą do perspektyw Ukrainy w kontekście epidemii koronawirusa. Aż 63 proc. badanych uznało, że Ukraina nie uporała się z epidemią i liczba zachorowań będzie szybko rosła. Przeciwnego zdania było 18 proc.

KMIS zbadał również opinię Ukraińców w sprawie języka, w jakim powinno się obsługiwać klientów w restauracjach na Ukrainie. Kwestia ta rozgrzała opinię publiczną w kraju po rezygnacji przez firmę McDonald’s w oferowania menu w języku rosyjskim. Okazało się, że najwięcej wskazań ankietowanych (40 proc.) zebrała opcja obsługi klientów zarówno w języku ukraińskim jak i rosyjskim. 27 proc. badanych opowiedziało się za tym, by menu obowiązkowo było w języku ukraińskim, a dodatkowo po rosyjsku, o ile w danym regionie życzy sobie tego większość mieszkańców. Jedynie co czwarty badany Ukrainiec opowiedział się za dostępnością menu tylko w języku ukraińskim.

CZYTAJ TAKŻE:  Jedna czwarta Ukraińców nie uważa się za Europejczyków [SONDAŻ]  

FAKT.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!