Więcej zwolnień, ale struktura kadry WP pozostaje bez zmian

Więcej zwolnień WP

Na koniec 2019 r. siły zbrojne liczyły 107,7 tysięcy żołnierzy zawodowych, 1,1 tys. – Narodowych Sił Rezerwowych oraz ok. 20,6 tys. pełniących terytorialną służbę wojskową. Z mundurem rozstało się 4,4 tysiące wojskowych – wynika z danych przesłanych przez Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego MON na zapytania portalu.

Skromny przyrost kadry zawodowej

Z odpowiedzi MON wynika, że w ubiegłym roku armia zawodowa powiększyła się o 2,8 tysiąca żołnierzy (w 2018 r. o 3,4 tys.), pomimo zwiększenia intensywności działań rekrutacyjnych i ogromnej kampanii pt. „Zostań żołnierzem”. Nie przekroczono limitu, który wynosił w zeszłym roku 108 828 kadry zawodowej. Na taką wielkość zaplanowano środki w budżecie MON. Rośnie za to liczba kandydatów na żołnierzy zawodowych (5,4 tys.) wobec 4,6 tysiąca rok wcześniej. Są to głównie podchorążowie w uczelniach wojskowych oraz ochotnicy w służbie przygotowawczej, którzy – jak się okazuje – trafiają zaraz do służby zawodowej.

Plany na 2020 r. zakładają osiągnięcie liczebności żołnierzy zawodowych na poziomie 111,5 tys. (przyrost o 3,8 tys.) oraz 29 tys. „terytorialsów ( wzrost aż o 8,4 tysiąca), ale takie są górne limity określone w rządowym rozporzadzeniu. Według tego dokumentu czynną służbę wojskową będzie mogło w 2020 r. odbyć  w WOT maksymalnie 29 tys. żołnierzy –  w mijającym roku było ich 26 tys. Nie obejmują one kadry zawodowej, której pod koniec ubiegłego roku było w WOT 4,4 tys., czyli ok. 18 proc.

MON : zwolnienia na podobnym poziomie

Na koniec ubiegłego roku oficerowie w strukturze kadry zawodowej stanowili 19,1 proc. (tyle samo co rok temu, ale przybyło 600 oficerów ), podoficerowie – 36,1 proc. ( tak samo – przybyło 700 żołnierzy w tym korpusie), szeregowi zawodowi – 44,7 proc. (przyrost o 1,5 tysiąca).

Liczba odejść żołnierzy zawodowych w 2019 r. wyniosła 4,4 tys., w tym ponad 900 oficerów, 1,7 tys. podoficerów oraz 1,7 tys. szeregowych. W 2019 r. z wojskiem rozstało się nieco więcej oficerów i szeregowych (po ok. 100) oraz mniej podoficerów (ok. 300) niż w 2018 r., kiedy to z mundurem rozstało się 3976 wojskowych. Przykładowo w 2017 r. na emeryturę wojskową odeszło 4137 żołnierzy.

Odejścia żołnierzy od lat kształtują się na podobnym poziomie, czyli 3-5 proc. w ujęciu całorocznym w proporcji do całego stanu Wojska Polskiego – informuje Wydział Prasowy CO MON.

NSR przepustką do służby zawodowej

Stopniowo znikają Narodowe Siły Rezerwowe, które w ostatnich kilku lat zmniejszyły się z 13 tysięcy w 2016 r., ponad 9,4 tysiąca na koniec 2017 r., ponad 4,1 tys. na koniec 2018 r. oraz 1,1 tysiąca na koniec grudnia 2019 r.

NSR stało się przepustką do służby zawodowej, co oznacza, że ochotnicy po 4-6 miesięcznym przeszkoleniu trafiają bezpośrednio do służby zawodowej, ale też mogą do NSR lub WOT. Z rozporządzenia rządu w sprawie określenia liczby osób, które w 2020 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej wynika, że MON zdecydowało się utryzmać funkcjonowanie NSR w siłach zbrojnych. W 2020 r. resort obrony zachował limit ochotników, którzy będą mogli być skierowani do służby przygotowawczej na poziomie 12 tysięcy.

Szybszy awans dla 3 żołnierzy

W 2019 r. szef MON wyznaczył tylko trzech żołnierzy zawodowych na stanowisko służbowe wyższe o dwa stopnie wojskowe (i więcej), bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. Należy przypomnieć, że na podstawie znowelizowanego na początku 2016 r. art. 42 d ustawy pragmatycznej, szef MON może w „szczególnie uzasadnionych przypadkach” wyznaczyć żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe o dwa lub więcej stopnie wojskowe bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. W 2017 r. takich przypadków było pięć, a w 2018 r. – szybki awans spotkał 19 oficerów, w tym 5 żołnierzy na stanowiska o zaszeregowaniu major, 5 wojskowych na stopień podpułkownika a 9 na pułkownika.

Limity awansowe będą, ale decyzja nie została podjęta

Centrum Operacyjne MON potwierdziło, że resort obrony pracuje nad wdrożeniem „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”, ale na konkrety przyjdzie jeszcze zaczekać. Za zapewniono, informacje w tej sprawie będą przekazywane na bieżąco.

Ponadto CO MON poinformowało również, że decyzja w sprawie tzw. „limitu awansowego” na rok bieżący nie została jeszcze podjęta. Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku decyzja została podpisana dopiero pod koniec lipca i dotyczyła awansów na wyższy stopień w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów oraz młodszych oficerów zawodowych z okazji Święta WP oraz 11 Listopada.

W 2019 roku w ramach limitu awansowego na wyższy stopień wojskowy mianowano:

  • 15 sierpnia – 6459 żołnierzy zawodowych (738 oficerów, 4616 podoficerów, 1105 szeregowych),
  • 11 listopada – 5985 żołnierzy zawodowych (1139 oficerów, 3315 podoficerów, 1531 szeregowych).

PORTAL-MUNDUROWY.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*