SZOK! Utylizacja szczepionek w ciałach ludzi – już wkrótce w Polsce!

Taki będzie skutek przyjęcia przez Sejm Ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw autorstwa Marka Posobkiewicza. Na zagrożenie to uwagę zwróciła Justyna Socha ze stowarzyszenia STOP NOP.

– W projektowanym art. 16e ust. 2 określono również zasady postępowania ze szczepionkami, w stosunku do których istnieje ryzyko, że mogą nie zostać wykorzystane do prowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych, w związku z czym mogłyby ulec przeterminowaniu. Szczepionki takie, za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, będą przekazywane na potrzeby wykonywania szczepień zalecanych (nieobowiązkowych) w podmiotach sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, dziećmi lub osobami starszymi – alarmowała Socha.

W wyżej wymienionym punkcie projektu czytamy: W przypadku wystąpienia ryzyka, że szczepionki, o których mowa w art. 16 d. ust. 1 pkt 2-4, nie zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szczepień ochronnych osób określonych w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych, szczepionki te mogą – za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia – zostać przekazane do przeprowadzenia szczepień ochronnych wśród innych grup osób, w szczególności w podmiotach sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi, dziećmi lub osobami starszymi.

Ta skandaliczna ustawa jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Do końca listopada można wysyłać do Ministerstwa Zdrowia swoje uwagi do niej.

ANNA WIEJAK, PRAWY.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*