Trybunał uderza w przychody komorników

Jeżeli dłużnik uiści dług zaraz po wezwaniu, stawka egzekucyjna będzie niższa: 5 proc., a nie 15 proc.

Trybunał Konstytucyjny uznał w środę za niekonstytucyjny przepis przewidujący pobranie przez komornika 15-proc. opłaty od kwot, jakie mu wpłacił dłużnik bez przymusu, Zdaniem TK powinna ona wynosić 5 proc., czyli tyle, ile dłużnik zapłaciłby wierzycielowi. Wyrok jest korzystny dla dłużników, ale uderza w przychody komorników. Z danych korporacji komorniczej wynika, że 30 proc. ich przychodów pochodzi właśnie z takich dobrowolnych wpłat, a u młodych komorników nawet 80 proc.

Do tej pory komornicy ściągali pełną stawkę – 15 proc., choć niewiele zabierało im to pracy. Co gorsza, wzywając do zapłaty, nie informowali dłużnika, że może uiścić dług do rąk wierzyciela i zapłacić niższą, 5-proc., opłatę, co przewiduje ust. 2 zaskarżonego art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Szybka spłata

Dłużniczka, która wywoła tę sprawę, o tej możliwości nie wiedziała i zaraz po wezwaniu komornika zapłaciła mu dług, ale ten doliczył pełną opłatę 15 proc. – jak gdyby sam go ściągnął. Rozpatrując jej skargę, Sąd Rejonowy w Piasecznie w osobie sędziego SR Kamila Gołaszewskiego dostrzegł nieuzasadnione gorsze traktowanie dłużnika i zwrócił się do Trybunału o zbadanie tej regulacji. Jego zastrzeżenie podzielili Sejm i prokurator generalny. Podzielił je także TK.

Trzeba ulgi

– Dla wierzyciela nie ma znaczenia, komu dłużnik spłaci dług, a dobrowolne uiszczenie oznacza mniejszy lub znikomy nakład pracy komornika, więc nie ma uzasadnienia 15-proc. opłata, tym bardziej że komornicy, wzywając dłużnika do zapłaty, zwykle nie informują, że może uiścić ją do rąk wierzyciela, co wiązałoby się z niższą opłatą – wskazał w uzasadnieniu wyroku sędzia TK Piotr Pszczółkowski. – Działanie zgodne z wezwaniem komornika wciągało go w pułapkę opłaty trzykrotnie wyższej, niż gdyby zapłacił bezpośrednio wierzycielowi. To narusza zasadę poprawnej legislacji.

Co oznacza wyrok TK?

– Wyrok jest jednoznaczny: nie ma podstaw do pobierania pełnej opłaty, gdy dług został uiszczony na wezwanie, tym bardziej że w takich przypadkach komornicy nie wykonują praktycznie żadnej pracy –wskazuje prof. Feliks Zedler, specjalista od prawa egzekucyjnego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zdaniem Rafała Fronczka, prezesa Krajowej Rady Komorniczej, wyrok TK prowadzi do wniosku, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest przyjęcie w nowej ustawie o kosztach komorniczych jednolitej opłaty 10 proc., z zastrzeżeniem, że dokonana dobrowolnie krótko po wszczęciu egzekucji wyniesie 3 proc.

– Jesteśmy za uhonorowaniem współpracy dłużnika z komornikiem – dodaje prezes KRK.

Sygnatura akt: P 63/14

5 proc. może pobrać komornik od zapłaconego mu długu

15 proc. pobierał do tej pory od dłużnika i jego dobrowolna wpłata nie miała żadnego znaczenia

RP.PL

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

1 Komentarz

  1. Komornicy sądowi swoją drogą, ale gorsza i to także dla wierzyciela jest egzekucja administracyjna (gdy wskutek zbiegu egzekucji sprawę przejmie komornik skarbowy). Wtedy mamy taki oto możliwy bandytyzm w majestacie prawa: jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna to skarbówka, nie mogąc ściągnąć haraczu (czyt: prowizji od ściągniętego długu) od dłużnika, ściągnie ten haracz z wierzyciela! Popatrzcie, takie jest prawo: http://pamietnikwindykatora.pl/2017/08/27/bezskuteczna-egzekucja-administracyjna-koszty/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*