Białoruscy żołnierze ćwiczą współczesne sposoby walki

Na Białorusi obecnie toczą sę ćwiczenia oddziałów walki radioelektronicznej (WRE) 16. Pułku Walki Radioelekеronicznej. W ciągu ćwiczenia kadra dowódcza pułku doskonalą swoje umiejętności dowodzenia oddziałami podczas wykonywania zadań według przeznaczenia.

Pilną uwagę poświęcono praktycznemu opanowaniu nowymi i modernizowanymi środkami WRE, wyposażeniem wojskowym i specjalnym, opracowaniu sposobów użycia sił i środków, przygotowanie załogi pododdziałów zakłócania odbioru fal radiowych do pracy z realnymi celami. Do ćwiczenia zostały zaangażowane najnowocześniejsze wzory uzbrojenia walki radioelektronicznej produkcji białoruskiej. To m.in. stacja zakłócania odbioru fal radiowych R934UM2, kompleks wywiadu radiotechnicznego „Peleng”, automatyczny ośrodek dowodzenia jednostki wojskowej.

Wadług relacji dowódcy 16. Pułku Walki Radioelektronicznej pułkownika Juliusza Gwoździa, żołnierze pułku opracowali kwestie zastosowania bojowego w odniesieniu do realnych celów, w tym sposoby na przeciwdziałanie bezzałogowym statkom powietrznym, dowodzenie oddziałami podczas odporu atakom lotniczym.

Dowódce i żołnierze zwrócili szczególną uwagę na kwestie organizowania ochrony, maskowania (kamuflażu), zabezpieczenia logistycznego i technicznego, a również pracy ideologicznej i propagandowej.

Przedstawiciele Sztabu Wojsk Lotniczych i Wojsk Przeciwlotniczych zaznaczyli wysoki poziom szkolenia żołnierzy i oznaczyli dalsze plany doskonalenia umiejętności specjalistów WRE.

JAN RADŽIŪNAS

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*