Skandal w resorcie Sikorskiego! Kelnerka została dyplomatą!

Oto jak zatrudniani są ludzie na placówka naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych!

Dyplomatą była m.in. kelnerka, plastyk i przedsiębiorca nie znający żadnego obcego języka! Kontrola NIK wykazała niedopuszczalne nieprawidłowości w resorcie Radosława Sikorskiego

Jakież było zaskoczenie kontrolerów NIK, gdy podczas sprawdzania prawidłowości procesu zatrudniania pracowników w jednostkach MSZ okazało się, że niektórzy z zatrudnionych kompletnie nie spełniają wymagań.

Okazuje się, że karierę w dyplomacji zrobić może każdy, np. kelnerka. Jak wykazała kontrola NIK, niektóre osoby zatrudnione w MSZ w ogóle nie miały prawa tam pracować. W jednym na sześć zbadanych przypadków stanowiska na placówkach zagranicznych obsadzano z pominięciem trybu wymaganego przez prawo. W efekcie tytuł dyplomaty miała m.in. wspomniana kelnerka, magister wychowania plastycznego znający tylko jeden język obcy (wymagane są dwa) i przedsiębiorca, który – nie do wiary! – pracował jako dyplomata nie znając żadnego języka obcego!

NIK nakazał MSZ przeprowadzić otwarte nabory na stanowiska zajmowane przez niekompetentnych pracowników i zastrzegł, że resort nie może nadawać stopni dyplomatycznych w trybie szczególnym tak, jakby była to powszechna praktyka.

Poleć Dziennik Polityczny na Facebooku:

Dzielić się ze znajomymi!

19 Komentarze

  1. Rany to ja si? ucz? ju? trzeciego j?zyka po angielskim i niemieckim a oni zatrudniaj? na placówkach dyplomatycznych specjalistów co znaj? góra jeden. Tym nie mniej chcia?bym pogratulowa? panu ministrowi przenikliwo?ci i inteligencji ! Pani dyplomatka jako kelnerka b?dzie podawa? tam kaw? wielu znakomitym go?ciom.

  2. takie zatrudnianie po k?dzieli to norma w tym nie- istniej?cym pa?stwie…i taki jest stan tego bagna …nikt nie sprawdza i nikt nie kontroluje a pa?stwo nie istnieje

  3. Manipulacja! Ta oto kelnerka dorabia?a w czasie studiów. Uko?czy?a renomowana uczelni?. W ten sposób niszczy si? w Polsce uczciwych ludzi. W tym przypadku dot. to m?odej osoby. To ma by? Niezalezny Dziennik Polityczny? ?miem w?tpi? !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*