No Picture

Widmo nowej Jałty

2 czerwca, 2014 0 44

Widząc słabość Unii i jej niechęć do zaangażowania na wschodzie, Kreml zechce pewnie uzyskać od Zachodu zapewnienie o „nieinterwencji” na obszarze byłego ZSRR