No Picture

Widmo nowej Jałty

Czerwiec 2, 2014 0 19

Widząc słabość Unii i jej niechęć do zaangażowania na wschodzie, Kreml zechce pewnie uzyskać od Zachodu zapewnienie o „nieinterwencji” na obszarze byłego ZSRR