No Picture

„Sukces” RAŚ-u

Listopad 28, 2014 0 4

Dostępne dane statystyczne pokazują realny spadek poparcia dla ślązakowców. W 2010 zdobyli oni 8,49% głosów, natomiast w 2014 roku – tylko 7,2% głosów w skali […]

No Picture

Bojkot drugiej tury wyborów samorządowych!

Listopad 26, 2014 0 4

W drugiej turze wyborów samorządowych wobec skali matactw, przekrętów i oszustw dla każdego myślącego człowieka są tylko dwie możliwości: oddać głos nieważny, albo wybory zbojkotować. […]

No Picture

Dali nam Rumuni przykład…

Listopad 24, 2014 0 9

„…że nie narodowość decyduje o wyborze prezydenta. W Rumunii doszło do precedensu, który musiał niepokojąco telepnąć wyobraźnią litewskich środowisk nacjonalistycznych. I je porządnie wystraszyć”.

No Picture

Litwo! Rozczarowanie moje!

Listopad 17, 2014 1 20

Stosunek Litwinów do Polski determinuje historia. W Warszawie zaś pomysły na poprawę stosunków polsko-litewskich się wyczerpały. Pozostaje bezradne oczekiwanie na przemianę w wileńskich elitach.

No Picture

USA zaostrzają kurs wobec Moskwy

Listopad 12, 2014 13 5

Amerykańska armia ostrzega, że „celem numer 1″ Rosji jest osłabienie NATO. Z zaostrzeniem kursu Stanów Zjednoczonych wobec Moskwy wiąże się także debata w USA dotycząca […]

No Picture

Koniec supermocarstwa

Listopad 10, 2014 1 22

Stany Zjednoczone tracą status supermocarstwa. Pod względem gospodarczym musiały już oddać pierwszeństwo Chinom. Także ich geopolityczny wpływ traci na znaczeniu. Minął już czas jednobiegunowego porządku […]