Poczta Polska znalazła się na krawędzi finansowej przepaści. Oto co ją czeka. Rząd podjął decyzję

W Ministerstwie Aktywów Państwowych została podpisana umowa z Pocztą Polską, która pozwoli na wypłatę spółce prawie 750 mln zł. Czy to oznacza, że kryzys finansowy u krajowego operatora pocztowego został zażegnany?

Jak wyjaśnia MAP, jest to rekompensata za koszty, jakie Poczta Polska poniosła w związku ze świadczeniem usługi powszechnej w latach 2021-2022.

Rekompensata dla Poczty Polski. “Środki pozwalają pokryć straty”

— Mam nadzieję, że te pieniądze pozwolą poczcie funkcjonować w tym roku w miarę bezpiecznie — powiedział Jacek Bartmiński, wiceminister aktywów państwowych, który sprawuje nadzór nad spółką.

Rząd podejmuje starania, by rozwiązać trudną sytuację, w jakiej znalazła się spółka na skutek wieloletnich zaniedbań. Działania rządu umożliwiły podpisanie umowy i dokonanie wypłaty dla Poczty Polskiej.

5 lutego były Minister Aktywów Państwowych, Borys Budka spotkał się z Margrethe Vestager, Wiceprzewodniczącą Wykonawczej Komisji Europejskiej i Komisarz ds. konkurencji. Komisja Europejska potwierdziła wstępną ocenę, że wypłata finansowania kosztu netto za lata 2021 i 2022 przed zakończeniem notyfikacji nie narusza prawa UE. Ustalenia te otworzyły drogę do nowelizacji Prawa pocztowego, która umożliwiła udzielenie spółce wstępnej płatności.

— Usługa powszechna jest usługą deficytową, więc środki pozwalają pokryć straty, które były wygenerowane w poprzednich latach – informował Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.

Pieniądze nie przełożą się na trwałą poprawę. Pocztę Polską czeka cyfrowa rewolucja

Jacek Bartmiński dodał, że rekompensata jest istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, mimo że nie przekłada się na trwałą poprawę jego sytuacji. Do tego konieczna jest bowiem kompleksowa transformacja. Kluczowym elementem jest zaś transformacja cyfrowa.

Wszelkie badania i analizy jednoznacznie wskazują też, że poprawa efektywności Poczty Polskiej wymaga zmiany organizacji pracy, z jednoczesnym wsparciem nieprzerwanego funkcjonowania placówek. Zarząd Poczty Polskiej intensywnie pracuje nad planem, który dopasuje profil działalności do wymagań rynku i oczekiwań klientów, oraz zwiększy konkurencyjność zatrudnienia w spółce.

— Transformacja rozpocznie się w tym roku i proces ten będzie trwał wiele lat. Mamy świadomość, że Poczta Polska musi zostać wymyślona na nowo, by mogła funkcjonować na rynku, świadczyć usługi i sprostać oczekiwaniom klientów – argumentował wiceminister Jacek Bartmiński.

Priorytetem prowadzonych działań jest trwałe ustabilizowanie sytuacji spółki, podniesienie jakości świadczonych usług i poprawa sytuacji pracowników spółki.

Więcej postów