Gdzie w Unii pracuje się najdłużej? Polska w czołówce

Średnio 39,3 godziny – tyle pracują Polacy. Plasują się oni w europejskiej czołówce, tuż za Grekami. Średnia unijna jest o trzy godziny niższa, wynosi 36,1 godziny. 

Unijna dyrektywa dotycząca organizacji czasu pracy określa, że przeciętny czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie powinien przekraczać 48 godzin. Średnia jest obliczana na okres do czterech miesięcy. W większości krajów Unii Europejskiej tydzień pracy trwa od 35 do 40 godzin. Należy jednak rozróżnić oficjalnie obowiązujący wymiar pracy na pełen etat od faktycznej liczby godzin przepracowywanych przez przeciętnego obywatela danego kraju.

Polacy w czołówce najdłużej pracujących

Dane Eurostatu z maja tego roku pokazują, że Polacy są w czołówce najdłużej pracujących narodów w Europie, ze średnią wynoszącą 39,3 godziny tygodniowo. Dłużej pracują tylko Grecy, z wynikiem 39,8 godzin tygodniowo i Rumuni (39,5 godziny). Jeśli do zestawienia wliczymy kraje pozostające poza Unią Europejską, to bardzo dużo godzin w pracy spędzają też Serbowie (41,7) i Bośniacy (41,4). 

Mapa opracowana przez Eurostat ukazuje wyraźny podział między dłużej pracującymi krajami wschodnimi, a krócej pracującymi zachodnimi. Są jednak wyjątki od tej tendencji, na przykład Portugalczycy, którzy według danych unijnych pracują prawie 38 godzin tygodniowo. Najkrócej pracują Holendrzy, z wynikiem 33,2 godziny tygodniowo, Austriacy (33,6 godziny) i Niemcy (34 godziny). Pozostająca poza UE Norwegia również kusi atrakcyjnymi godzinami pracy w tygodniu – średnio to tylko 33,9 godzin.

Efektywność pracy spada

W Holandii, gdzie prawo przewiduje 38-godzinny tydzień pracy, średnia liczba faktycznie przepracowanych godzin jest niższa o niemal pięć godzin ze względu na udogodnienia oferowane rodzicom oraz powszechność pracy na część etatu. W Belgii, gdzie również standardowy tydzień pracy wynosi 38 godzin, średni czas to 36,7 godzin tygodniowo. 

 

We Francji, gdzie od 2000 roku obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy, przeciętny jej czas wynosi 36 godzin tygodniowo według unijnych statystyk. 

 

Od 2008 roku, odkąd Eurostat zaczął gromadzić dane na temat liczby przepracowanych godzin przez Europejczyków, Polska regularnie plasuje się w czołówce pod względem największej liczby godzin pracy. Zarówno w UE, jak i w Polsce można jednak zaobserwować trend spadkowy. W 2008 roku przeciętny Polak pracował 41,3 godziny tygodniowo, podczas gdy średnia w całej Unii wynosiła 38,3 godziny.

Więcej postów